Kotona asuvia sisaruksia ei saa unohtaa lastensuojelun sijaishuollossa

Tiedote | 30.11.2021

Lapsen tai nuoren sijoittaminen kodin ulkopuolelle on usein kriisi koko perheelle. Sijoitus vaikuttaa perhesuhteisiin ja muuttaa myös sisarussuhteita. Lastensuojelulaki velvoittaa tekemään sijoitetun lapsen vanhemmalle oman asiakassuunnitelman, sen sijaan sisarusten huomioimiseen ei lainsäädännössä oteta kantaa. Kasper ry vaatii, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten kotiin jäävät sisarukset huomioidaan nykyistä paremmin lastensuojelun sosiaalityössä.

Aina sijoituksen taustalla eivät ole kotiolosuhteet ja tällöin saattaa olla, että vain osa perheen lapsista sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Tällä hetkellä lastensuojelu jättää kotiin jäävät sisarukset vaille tukea. Pahimmillaan kukaan ei puhu sijoituksesta kotiin jäävien sisarusten kanssa, koska ammattilaisten huomio on keskittynyt kodin ulkopuolelle sijoitettavaan lapseen tai nuoreen eikä vanhemmilla välttämättä ole voimavaroja tai uskallusta keskustella heidän kanssaan tapahtuneesta. Kotiin jäävät sisarukset eivät välttämättä tiedä mitä tapahtuu ja miksi. Heille ei välttämättä edes kerrota, miten he voisivat pitää yhteyttä sijoitettuun sisarukseensa. He saattavat kantaa kohtuutonta vastuuta myös vanhemmistaan, jos nämä ovat kriisissä.

Kasper ry vaatii, että lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitettujen lasten ja nuorten kotiin jääville sisaruksille on automaattisesti tarjottava sosiaalityön tukea niin, että he saavat tarvitsemansa tuen ja avun ilman omaa lastensuojelun asiakkuutta.

Sisarussuhteiden tärkeyttä niin sijoitetulle lapselle kuin kotiin jääville sisaruksillekin ei tunnisteta riittävästi sijaishuollossa ja muissa lastensuojelun palveluissa. Sisarussuhteiden huomioiminen ja ylläpitäminen sijoituksen aikana on tärkeää sijaishuollon aikaista perhetyötä, johon tarvitaan lisää suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Sisarussuhteet ja niiden ylläpito tulee aina huomioida lastensuojelun asiakassuunnitelmassa sekä sijoituspaikassa laadittavassa hoito- ja kasvatussuunnitelmassa.

Sisarussuhde on monesti elämän pisin ihmissuhde ja tärkeä osa ihmisen identiteettiä. YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus ja lastensuojelulaki turvaavat lapselle oikeuden ylläpitää sisarussuhteita. Aikuisilla on vastuu sisarussuhteiden ylläpitämisestä ja tukemisesta sijoituksen aikana.

Lisätietoja:

Erja Saarela

Asiantuntija

p. 0505246622

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on perheiden murroskohtien järjestö, jossa on tehty töitä huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Kasper ry:n lastensuojelutiimissä on kehitetty Sisarukset puheeksi sijaishuollossa -haastattelumateriaalia tueksi kotona asuvien sisarusten huomioimiseen ja sisarussuhteiden ylläpitämiseen sijoituksen aikana. Materiaaliin voi tutustua täällä.

Haku