Opinnäytetyö: Sijoitettujen lasten vanhempien vertaiskahvilan perustaminen pääkaupunkiseudulle : Kasper – Kasvatus- ja Perheneuvonta ry:n VOIKUKKIA® toiminnan kanssa

Tiedote | 20.1.2020

Opinnäytetyön (Valkeavirta, Johanna, 2020, YAMK) tarkoituksena on kuvata sijoitettujen lasten vanhempien osallistumista vertaistuen palveluihin sekä kartoittaa millaisia odotuksia heillä on vanhemman tuesta ja täyttävätkö palvelut heidän odotuksensa, sijoitetun lapsen vanhemman näkökulmasta katsottuna.

Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselylomakkeella Facebookissa kesän 2019 aikana ja tulosten pohjalta pilotoitiin VOIKUKKIA-vertaiskahvilatoiminta pääkaupunkiseudulle syksyllä 2019. Opinnäytetyössä on kerättyyn tietoon perustuva kuvaus siitä, millainen olisi hyvä vertaiskahvila sijoitettujen lasten vanhemmille. Lue lisää.

Haku