SYYSKOKOUKSEN KANNANOTTO: Huostaanotto on kriisi, jonka yhteydessä koko perhe tarvitsee apua

Tiedote | 24.11.2020

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen tukimuoto, joka tarpeellisuudestaan huolimatta aiheuttaa usein traumaattisen kriisin sekä vanhemmille että lapsille. Huostaanotto saattaa jättää perheenjäsenille trauman, jota ei yleensä tunnisteta, eikä siihen siksi tarjota tukea.

Kasper ry kohtaa työssään paljon huostaanotettujen lasten vanhempia ja muita perheenjäseniä. Heidän viestinsä on vuodesta toiseen ollut sama: perheet eivät saa ajoissa apua ongelmiinsa. Usein apua on aluksi haettu jostain aivan muualta, mutta lopulta on päädytty lastensuojelun asiakkaiksi. Koska palvelujärjestelmä ei ole kyennyt auttamaan perheitä oikea-aikaisesti, tilanteet ovat kärjistyneet. Lopulta on jouduttu turvautumaan viimesijaiseen toimenpiteeseen eli lapsen sijoitukseen kodin ulkopuolelle tai jopa huostaanottoon.

On tilanteita, joissa huostaanottoja tarvitaan, mutta varhaisella ja oikein kohdennetulla avulla osa niistä olisi vältettävissä. Tilanteissa, joissa huostaanottoon päädytään, tulisi tunnistaa sen rikkovat elementit ja antaa asianmukaista tukea traumaattiseen kriisiin.

Pidämme tärkeänä, että

  • Varhaista tukea lapsille ja perheille vahvistetaan osana kuntien peruspalveluja, jotta mahdollisimman usein vältytään lastensuojelun asiakkuudelta ja lasten sijoittamiselta kodin ulkopuolelle.
  • Lastensuojelujärjestelmässä tunnustetaan sijoituksen ja huostaanoton perheitä ja perheenjäseniä rikkovat elementit ja annetaan kriisitukea ja apua traumaattiseen kriisiin niin vanhemmille kuin lapsille.
  • Huostaanoton vaikutukset koko perheeseen huomioidaan palveluissa nykyistä paremmin. Apua ja tukea tulee tarjota myös kotiin jääville sisaruksille ja sijoituksen aikana tulee tehdä perhetyötä koko perheen kanssa.

Lisätietoja:
Pauliina Lehtinen, toiminnanjohtaja, pauliina.lehtinen@suomenkasper.fi, p. 040 5774278

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö. VOIKUKKIA-toiminnassa kehitetään tukimuotoja huostaanotettujen lasten vanhemmille ja läheisille.

Haku