VOIKUKKIA-toiminta osallistuu Innovation in politics -kilpailuun

Tiedote | 16.9.2019

VOIKUKKIA-toiminta osallistuu demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja edistävään Innovation in Politics -kilpailuun.

Eurooppalaisessa Innovation in Politics Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia yhteiskunnallisia hankkeita kahdeksassa kategoriassa: elämän laatu, vapaus, hyvinvointi, ekologisuus, sivistys, demokratia, ihmisoikeudet ja yhteisöllisyys. Kilpailun avulla halutaan vahvistaa demokratiaa ja tukea eurooppalaisia arvoja.

Palkittujen töiden tulee olla uraauurtavia ja innovatiivisia. Sen lisäksi arvioidaan miten ne vahvistavat yhtenäisyyttä ja luottamusta yhteiskunnassa, osallistavat ihmisiä sekä ovat kestäviä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.

 

Lapsen huostaanotto on koko perheen kriisi, johon vanhemmat tarvitsevat tukea

Suomessa on noin 45 000 sijoitetun lapsen vanhempaa. Lapsen huostaanotto tarkoittaa perheelle kaksinkertaista kriisiä: vanhemman pitää selviytyä huostaanottoon johtaneesta kriisistä sekä sen aiheuttamasta perheen hajoamisesta.

VOIKUKKIA-toimintamallissa ammattilaisen ohjaamassa vertaistukiryhmässä vanhemmat saavat toisiltaan tukea ja kannustusta hankalaan elämäntilanteeseen. Vanhempien saama apu ja tuki ovat tärkeitä myös sijoitetun lapsen kannalta, sillä on huomattu, että tällöin lapsi pärjää huostaanotettuna paremmin.

  • Kilpailuun osallistumalla haluamme tuoda esiin, että kolmannen sektorin innovatiivisella työllä luodaan uusia toimintamalleja ja hyvinvointia yhteiskuntaan. Haluamme samalla kannustaa muitakin järjestöjä tuomaan rohkeasti ajatteluaan esille myös kansainvälisesti, kertoo asiantuntija Mirjami Koivunen VOIKUKKIA-toiminnasta.

 

Innovation in Politics toimii 14 maassa, kilpailuun projekteja koko Euroopan neuvoston alueelta

Innovation in Politics Institute (IPI) on Wienissä perustettu puolueista riippumaton organisaatio, joka toimii 14 Euroopan maassa. Sen toiminta on käynnistetty vuonna 2017 lahjoitusvaroilla. Lahjoittajia ovat muun muassa Kahane Foundation, B&C PrivatStiftung, Wienin kaupunki ja Industrieverein (Federation of Austrian Industies). IPI:n maakohtaiset edustajat ovat politiikan ja viestinnän asiantuntijoita, kuten ajatuspajoja, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja viestintätoimistoja. Viime vuonna Innovation in Politics -kilpailuun ilmoitettiin noin 600 hanketta ja projektia koko Euroopan neuvoston alueelta.

 

Kilpailuun voi tutustua verkkosivuilla: www.innovationinpolitics.eu

Haku