Anna ääni nuorille

Blogi | 10.6.2021

Olemme olleet tämän kevään mukana Anna ääni lapselle kampanjassa. Se on Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima 40 lapsi- ja perhejärjestön yhteinen kampanja, jonka tarkoitus on varmistaa, etteivät kunnat leikkaa lasten hyvinvoinnista tulevalla valtuustokaudella. Toiminnassamme mukana olevat nuoret ovat kokeneet aiheen todella tärkeäksi ja jo ennen koronapandemiaa he nostivat esille nuorten mielenterveyspalveluiden tarvitsevan parannuksia. Koronan aiheuttaman kriisin myötä nämä asiat ja kehitysehdotukset ovat entistä ajankohtaisempia.

Anna Ääni lapselle kampanjan myötä olemme käyneet lisää keskusteluja erovaikuttajanuortemme kanssa siitä, millaiset asiat heille on tärkeitä omassa asuinkunnassa ja kunnan palveluissa. Nuoret haluaisivat ennen kaikkea asua kunnassa, jossa jokainen saisi apua matalalla kynnyksellä, eikä avun tarvitseminen tai esimerkiksi mielenterveyden haasteet olisi tabu. Nuoret haluaisivat, että avun hakeminen olisi kaikille mahdollista ja kenenkään, ei lapsen tai aikuisen, tarvitsisi sitä hävetä!

Kouluihin nuoret toivovat lisää luotettavia aikuisia, muita kuin opettajia, jotka kysyisivät säännöllisesti nuorilta heidän voinnistaan kuulumisistaan. Nuoret kertovat kokevansa, että aikuisen on paljon helpompi lähestyä nuorta kuin toisin päin. Ja kun aikuinen on jo valmiiksi tuttu, niin hänelle on helpompi kertoa vaikeistakin asioista, jos niitä tulee. Mielenterveyteen, koulunkäyntiin ja kiusaamiseen liittyvät asiat tulee ottaa vakavasti ja niiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon pitää kunnassa panostaa. Nuoret näkevät, että erityisesti koulussa olisi lukemattomasti mahdollisuuksia vaikuttaa nuorten hyvinvointiin. Palveluita pitäisi siis jalkauttaa kouluille.

Nuoret haluaisivat, että kunnat panostaisivat lisäksi sisäilmaltaan terveisiin kouluihin sekä kouluruokaan. Kouluruolta toivotaan, että myös erityisruokavaliot olisivat maukkaita. Kaiken ruuan pitäisi myös näyttää houkuttelevalta. Ruokaa tulisi olla joka päivä riittävästi, mutta hävikkiä pitäisi välttää. Nuorten mielestä hävikkiä syntyykin niinä päivinä, kun ruoka on pahaa. Myös mausteita tulisi olla jokaisessa koulussa saatavilla, niin, että nuori voisi itse vaikuttaa ruoan makuun.

Nuoret ehdottaisivat myös, että kunnat avaisivat kaikki kulttuuripalvelut ilmaisiksi nuorille tai, että ainakin jokaiselle jaettaisiin seteleitä, mitä voisi käyttää haluamiinsa kulttuuripalveluihin. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin kaupungin teatterin liput ovat niin kalliita, ettei monellakaan perheellä ole varaa näytöksiin osallistua. Nuoret kokevat, että kulttuuri auttaa käsittelemään asioita, jotka mietityttävät, kun saa peilata omia ajatuksiaan siihen mitä näkee, kuulee tai muuten vain kokee.

Kunnat ja päättäjät, vastatkaa nuorten toiveisiin! Rakennetaan yhdessä kaikille hyvä ja toiveikas tulevaisuus!

  • Kaupungin kulttuuripalvelut ilmaisiksi lapsille ja nuorille
  • Koulujen sisäilma kuntoon
  • Maukasta kouluruokaa
  • Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut kaikille
  • Kuntaan ilmapiiri, jossa ei hävetä pyytää apua

Reetta Toivonen, asiantuntija, Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Piritta Kähkönen, VeNyvä hanke, Yhden Vanhemman Perheiden liitto


« Edellinen kirjoitus:

Seuraava kirjoitus: »

Haku