Häpeästä toivoon

Blogi | 4.6.2024

Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry:ssä on perinteisesti toimittu sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistuen parissa. Kokemuskohtaamo-hankkeen myötä vertaistuki on mahdollistunut aiempaa vahvemmin avohuollon vanhemmille. Avo- ja sijaishuollon vanhemmilla on paljon yhteneväisiä kokemuksia ja vertaistuen merkitys on molemmille yhtä tärkeää. Sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistuesta julkaistiin blogi 22.5.2024.

Moni vanhempi ei ole kertonut läheisilleen lapsensa lastensuojelun asiakkuudesta. Asia on tuntunut liian kipeältä, häpeältä, epäonnistumiselta. Ehkä avun tarve yllätti itse vanhemmankin. Ympärillä saattaa olla monia tärkeitä ihmisiä samaan aikaan, kun vanhemman voimat heikentyvät yksinäisyydessä. Yksinäisyyden kokemus syntyy taakasta kantaa kokemuksia yksin. Toisinaan peiteltyjen tarinoiden verho on noussut niin raskaaksi kantaa, että läheisistä on helpompi etääntyä. Monelle vanhemmalle lastensuojelun ammattilainen on ainoa, jonka kanssa lastensuojeluun liittyvistä asioista on voinut puhua. Samaan aikaan ammattilaisella on kuitenkin valta eikä suhde ole täysin tasa-arvoinen hyvässäkään yhteistyössä, vertaistuesta puhumattakaan.

”Olen yksin. En ole koskaan kertonut tilanteestamme kenellekään.”

Kokemuskohtaamoissa vanhemmilla on mahdollisuus tavata kokemusasiantuntijoita ja muita vanhempia. Keskusteluissa vanhemmat puhuvat usein tunteistaan ja kokemuksista liittyen lastensuojeluun. He keskustelevat menneestä ja pohtivat tulevaa, peilaavat omia ajatuksia toisen kokemuksiin. Vertaistuen ääni on hiljaisenakin paljon ammattilaisen ääntä vahvempi. Vanhemmat ovat todenneet, että he ovat nähneet valon tunnelin päässä ensimmäistä kertaa asiakkuuden aikana. He ovat saaneet uusia näkökulmia ja he ovat todenneet, etteivät olekaan ainoita lastensuojelun asiakkaita, kuten aiemmin tuntui. Avun hakeminen ja vastaanottaminen normalisoituu, kun huomaa, ettei ole yksin.

”Olen hyväksytty, minulla on vertaisia, kuulun joukkoon.”

”En olekaan yksin.”

Vertaistuki voi toteutua yhtä hyvin kahden henkilön välillä kuin ryhmässäkin. Hanke on luomassa uutta vertaistuen ryhmämallia avohuollon asiakasvanhemmille. Ryhmässä keskiössä on vanhemman oma hyvinvointi, vertaisuus ja osallisuus. Vertaistuki vähentää yksinäisyyttä ja voimauttaa. Vain hyvinvoiva vanhempi voi tukea lasta. Ryhmämallilla ei ole vielä nimeä, mutta vanhemmat ovat kuvanneet ryhmää jo ennalta toivoksi, toiveeksi, sillaksi ja poluksi.

”Toivo syttyi.”

Jonna Salonen

Kokemuskohtaamo-hankkeen projektisuunnittelija


« Edellinen kirjoitus:

Haku