Vertaisuudessa vanhempi voi kukkia

Blogi | 22.5.2024

Vertainen; saman arvoinen, rinnastettava, vastaava.

Tuki; pitää pystyssä, kannattaa, lujittaa, vahvistaa.

Vertaistuki; kanssani saman arvoinen, minuun rinnastettava, minua vastaava ihminen, joka kannattelee, pitää pystyssä, lujittaa ja vahvistaa minua.

Kasper on jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan ollut sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien tuen ja erityisesti vertaistuen tarpeen puolesta puhuja ja tuen tarjoaja. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä on usein ensimmäisen paikka, jossa vanhempi pääsee jakamaan perheen lastensuojelumatkaa ja siihen liittyviä tunteita heidän kanssaan, jotka todella tietävät, miltä oman lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle tuntuu.

Mutta mikä vertaistuessa vaikuttaa? Miksi mahdollisesti lukuisten ammattilaisten kanssa käydyt keskustelut eivät riitä tai miksi ystävälle surun ja hädän avaaminen ei aina auta? Miten alkuun täysin tuntemattomien ihmisten kanssa jaetut tunnit VOIKUKKIA-ryhmässä ovat ryhmän käyneiden vanhempien kertoman mukaan olleet yksi tärkeimmistä, jos ei tärkein tuki sijoituksen käsittelyyn?

Vertaistuesta puhuttaessa kuulee usein sanonnan, “Vain saman kokenut voi ymmärtää”. Tämän ovat myös VOIKUKKIA-ryhmän käyneet vanhemmat ja VOIKUKKIA-ohjaaja sekä vertaisohjaajat vahvistaneet. Vertaistuki tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tulla todella nähdyksi ja kuulluksi. Vertainen pystyy tarjoamaan tietoa ja näkökulmia, joita ammattilaisella ei ole. Vanhemmat kertovat, että VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä lievittää ja auttaa käsittelemään häpeän tunnetta. Ryhmässä vanhempaa ei arvostella tai arvoteta lastensuojelukokemuksen tähden. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä tuo myös toivoa ja uskoa tulevaan sekä mahdollisuuden olla tukena muille. Se, että voi omasta vaikeasta tilanteestaan huolimatta olla tarpeellinen ja vaikuttaa positiivisesti muihin vanhempiin, on voimaannuttava kokemus.

Kynnys ryhmämuotoiseen vertaistukeen hakeutumiseen voi joskus olla korkea. Muiden elämäntarinoiden kuuleminen ja oman jakaminen voi ennen ensimmäistä vertaistuen kokemusta tuntua raskaalta. Kasper tarjoaa myös avoimia vertaistuellisia tapaamisia verkkovertaistuen ja VOIKUKKIA-kahviloiden muodossa.

Vertaistuelle kannattaa antaa mahdollisuus, sillä vertaisuudessa vanhempi voi taas kukkia.

Nea Aarva

Lastensuojelun asiantuntija


Haku