Intohimoista ja asiakaslähtöistä työtä New Yorkin malliin

Blogi | 9.3.2020

VOIKUKKIA-toiminta vieraili vuoden 2019 lopulla New Yorkissa tutustumassa paikallisiin lastensuojelun toimijoihin. New York valikoitui tutustumiskohteeksi, koska siellä on viimeisen 20 vuoden ajan tehty uraauurtavaa työtä vanhempien tukemiseksi ja osallistamiseksi lastensuojelussa.

Meitä kiinnosti todella paljon tietää, miten vanhemmat ovat nousseet aktiivisiksi toimijoiksi sekä kokemusasiantuntijoina että palkattuina tukihenkilöinä. Nykissä vanhemmat todella ovat mukana kehittämässä järjestelmää ja työskentelemässä työntekijöiden rinnalla tukihenkilöinä.

Bronx Defenders on oikeusaputoimisto New Yorkin Etelä-Bronxissa. Bronx on tiheästi asuttu alue, jossa on osavaltion pohjalukemat, kun indikaattoreina on köyhyys, terveys, koulutus ja turvallisuus. 400 työntekijää työllistävässä toimistossa on käytössä asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen työote. Samalta luukulta on mahdollista saada oikeusapua sekä rikos- että perheoikeuteen, sosiaalityötä ja tukihenkilön. Moniammatilliset työryhmät työskentelevät asiakkaan kanssa.

Meidän näkökulmasta erityisen hienoa on, että työryhmissä yhtenä jäsenenä toimii palkattu tukihenkilö. Ja mikä parasta: Tukihenkilötyö on erityisen kattavaa – vanhemmille kerrotaan heidän oikeuksistaan, yhdessä työryhmän kanssa etsitään vanhemmalle parhaiten sopivia palveluita ja tarvittaessa konkreettisesti kuljetaan rinnalla ja saatetaan palveluihin, pidetään tiiviisti yhteyttä ja annetaan henkistä tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Jokainen asiakas huomioidaan yksilönä ja ”one size fits all” -ajattelun sijasta asiakasta kuunnellen huomioidaan hänen tarpeensa.

Kommunikaatio asiakkaiden kanssa ei ole hierarkista, ylhäältä alaspäin tapahtuvaa vaan yhdessä vaihdetaan ideoita ja kuunnellaan asiakkaan tarpeita. Tärkeä tukihenkilön tehtävä on tiedottaa asiakkaalle hänen oikeuksistaan. Pidetään huolta, että kriisissäkin vanhempi tietää, mitä nyt tapahtuu ja mitä hänen odotetaan tilanteessa tekevän.

Miten tämä malli olisi mahdollista tuoda Suomeen? Sitä pilotoidaan Varsinais-Suomessa juuri alkavassa Lausteen koordinoimassa hankkeessa, jossa Voikukkia-toiminta on myös yhteistyökumppanina. Resurssointi onkin yksi selkeä ero Nykin ja Suomen välillä. Toivottavasti toiminta nähdään tärkeäksi ja resursseja löytyy myös hankkeen päätyttyä!

Tukihenkilötyö oli vaikuttavaa, mutta erityisen vaikutuksen teki se, että tapaamillamme työntekijöillä – niin asianajajilla kuin sosiaalityöntekijöillä ja tukihenkilöillä oli todellinen palo tekemäänsä työhön! He itsekin totesivat olevansa ”passionate about their work” ja heidän slogan onkin ”We zealously defend our clients” vapaasti suomennettuna: ”Kiihkeästi puolustamme asiakkaitamme”. Myös Voikukkia-toiminnassa on vuosien varrella ollut ja on paljon verkostoväkeä, jotka ovat todella hurahtaneet Voikukkia-ajatteluun. Ja olemme huomanneet, että pieni tunteen palon pilkahdus työssä ei lainkaan ole haitallista, päinvastoin!

Asiantuntija, tiiminvetäjä

Mirjami Koivunen

VOIKUKKIA-toiminta

Sarjan muut artikkelit:
Brooklynin tukihenkilöt muuttamassa järjestelmää
New Yorkin neuvot pilarin pystytykseen
Ettei kukaan muu vanhempi joutuisi kokemaan samaa kuin minä koin


Haku