Brooklynin tukihenkilöt muuttamassa järjestelmää

Blogi | 18.3.2020

”Tukihenkilö kartoittaa yhdessä vanhemman ja ammattilaisten kanssa, minkälaista apua vanhempi kaipaa kriisin hetkellä. Tavoitteena on säilyttää vanhemman toimintakyky ja varmistaa se, että sijoitus kestää mahdollisimman lyhyen aikaa. Tavoitteena on aina se, että lapsi palaa kotiin oman perheensä luo.

Joku vanhempi tarvitsee vierellä istujaa ja kuuntelijaa, toinen tarvitsee apua byrokratia viidakkoon, kolmas on huolissaan lapsen päihteidenkäytöstä ja hatkaamisesta, neljäs tarvitsee apua perheen muille lapsille, viides kaipaa vertaistukea, kuudes tarvitsee kuntoutusta..

Kaikille perheenjäsenille etsitään juuri heille sopiva apu ja tuki. Kaikki tämä tehdään yhdessä sovitusti vanhemman kanssa tukihenkilön tukiessa vanhempaa.”

Kuulostaako hyvältä? Meistä kuulosti.

New Yorkissa toimitaan näin. Siellä on uudistettu lastensuojelujärjestelmää kuluneiden vuosien aikana. Huostaanottojen määrät ovat laskeneet huomattavasti. Nykyään tukihenkilötoiminta eli Parent Advocacy toiminta on juurrutettu mukaan lastensuojelujärjestelmään. Jotta mahdollisimman moni lapsi voisi hyvin ja kykenisi asumaan turvallisesti vanhempiensa kanssa, vanhemmat saavat apua, tietoa ja tukea. Tarjolla on perhekohtaisesti räätälöityä, lapsen, vanhempien ja koko perheen tarvitsemaa tukea. Vanhempia kuullaan ja (mahdolliset) ongelmat ratkaistaan yhdessä. Vanhemmalla on koko ajan mahdollisuus tukihenkilöön.

Vierailimme marraskuussa JCCA:ssa,Jewish Childcare Assosiationissa, joka on ollut alusta asti mukana muutoksessa. Tapasimme henkilökunnan lisäksi kaksi kokemusasiantuntijaa, jotka työskentelevät tukihenkilöinä. Lastensuojelujärjestö JCCA organisoi tukihenkilötyön mutta heidän palkkansa maksaa New Yorkin lastensuojelu. Järjestöllä on 25-30 tukihenkilöä työntekijöinään. JCCA:n toiminnan tavoitteena on vähentää lasten kaltoinkohtelua ja lisätä perheiden hyvinvointia. JCCA tarjoaa palveluita vuosittain 16 000 lapselle ja perheelle.

JCCA kehittää yhdessä New Yorkin kaupungin lastensuojelutoiminnan kanssa Parent Advocacy ohjelmaa. Sen tavoitteena on vanhempien voimaantuminen. Parent advocacyt eli tukihenkilöt tukevat vanhempia kaikissa lastensuojelun tapaamissa/ ICSC – kokoontumissa (Initial Child Safety Conferences).

New Yorkin tukihenkilöt ja lastensuojelun työntekijät uskovat, että vanhemman ollessa aktiivisesti perheen ja lapsen asiassa mukana saavutetaan paras mahdollinen etu lapselle. Tukihenkilöt tukevat ja avustavat vanhempia hyvin moninaisissa tehtävissä, perheen tarpeen mukaan. Tapaamisessamme kaikki korostivat sitä, että on hyvin tärkeää tehdä näkyväksi se, että myös vanhempi tarvitsee tukea, kun perhe tulee lastensuojelujärjestelmän asiakkaaksi.

JCCA: ssa tukihenkilötoimintaa kehitetään koko ajan lisää. Heillä on vakaa usko siihen, että juuri tukihenkilöt ja kokemusasiantuntijat ovat erittäin tärkeässä ja erilaisessa roolissa lastensuojelun toiminnassa. Tukihenkilöt ovat sillanrakentajia luottamuksen rakentamisessa vanhempien ja ammattilaisten välisessä yhteistyössä. Tukihenkilöt ja kokemusasiantuntijat ovat myös avainasemassa, kun lastensuojelun työntekijöitä koulutetaan työskentelemään vanhempien kanssa. New Yorkissa tapaamamme työntekijät ja kokemusasiantuntijat vakuuttivat, että kaikista tärkeitä on suunnitella toiminta alusta alkaen yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa yhdessä. Kaikki kehittämistyö tehdään yhdessä. Tähän mekin uskomme VOIKUKKIA- toiminnassa.

Kysyin energiaa ja intoa puhkuvilta tukihenkilöiltä miksi New Yorkissa on onnistuttu? Vastaus oli yksinkertainen :

“Girl, you just have to believe and have passion. You have to be able to connect with people, parents and professionals.”

Näin mekin uskomme. Tukihenkilöt, kokemusasiantuntijat ja lastensuojelun asiakasvanhemmat ovat omassa asiassaan niitä parhaita asiantuntijoita. Niin Suomessa kuin New Yorkissa.

Heidi Sundwall
VOIKUKKIA- toiminta

Kirjoitus on osa New York blogisarjaa, jota julkaisemme kevään 2020 aikana. Seuraavassa blogissa aiheena ”tukipilarit ja niiden lujuuslaskelmat”- Stay tuned!

Lue edellinen blogi täältä: https://www.voikukkia.fi/blogikirjoitukset/intohimoista-tyota-asiakkaiden-hyvaksi-new-yorkin-malliin/


Haku