Hallitus

Kasperin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallituskausi on kaksi vuotta ja puolet hallituksesta on kerrallaan erovuoroisia.

Hallitus vuonna 2023

Puheenjohtaja:

Kari Lankinen

Hallituksen jäsenet:

Pia Gripenberg, vpj

Mika Jokinen

Helen Josefsson

Jaana Kivistö

Anneli Miettinen

Jenny Poutiainen

Minna Rantalaiho

Maria Wahlstedt

Haku