Hallitus

Kasperin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallituskausi on kaksi vuotta ja puolet hallituksesta on kerrallaan erovuoroisia.

Hallitus vuonna 2022

Puheenjohtaja:

Kari Lankinen

Hallituksen jäsenet:

Helen Josefsson

Mika Jokinen

Maija Jäppinen

Anneli Miettinen

Eveliina Heino

Pia Gripenberg, vpj

Sanna Valtonen

Maria Wahlstedt

Haku