Hallitus

Kasperin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallituskausi on kaksi vuotta ja puolet hallituksesta on kerrallaan erovuoroisia.

Hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja:

Kari Lankinen

Hallituksen jäsenet:

Kirsi Hatanpää

Mika Jokinen

Maija Jäppinen

Anneli Miettinen

Marja Turunen

Ulla Siimes

Sanna Valtonen

Maria Wahlstedt

Haku