Perheiden päivän seminaari 2024: Turvassa?

Perheiden päivän seminaari on taas täällä!

Perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu maksuton seminaari järjestetään Oltermannikeskuksessa (Oltermannintie 8), Helsingissä keskiviikkona 15.5.2024 klo 12–16.00

Vuoden 2024 Perheiden päivän teema on turva.

Iltapäivän aikana turvan käsitettä pohditaan tutkimuksellisen, arkisten kohtaamisten sekä omakohtaisen kokemuksen näkökulmasta. Lopuksi kuulemme paneelikeskustelun aiheesta: Mikä luo turvaa ja miten se luodaan? Keskustelua turvan kokemisesta kohtaamistyössä.

Ohjelma:

12.00.-12.15

Tervetulosanat

12.15- 13.00

Turva tutkittuina kokemuksina ja institutionaalisena kysymyksenä lastensuojelututkimuksen valossa

Rosi Enroos, Yliopistonlehtori (sosiaalityö), dosentti, YTT, University lecturer (social work), Associate professor, Doc. Soc. Sc.

Puheenvuorossaan Rosi pohtii sitä, millaisia näköaloja lastensuojelu- ja perhetutkimus avaa turvan kysymyksiin. Hän käsittelee lapsen turvaa tutkittuina kokemuksina sekä institutionaalisena kysymyksenä viimeaikaisen lastensuojelututkimuksen valossa.

13.00-13.45

Turvassa suhteissa, turvassa arjessa

Johanna Linner Matikka (YTM) on väitöskirjatutkija, tietokirjailija ja kouluttaja.

Johanna käsittelee puheenvuorossa inhimillisen turvan rakentumista ja merkitystä, turvan kokemuksen esteitä ja haasteita sekä turvan kokemusta vahvistavia käytäntöjä arkisten kohtaamisten näkökulmasta. Riittävän turvassa olevat ammattilaiset voivat tukea asiakkaiden turvan kokemuksen vahvistumista. Turvallinen yhteiskunta rakentuu turvaa kokevista yksilöistä. Luento kutsuu tarkastelemaan hyvinvointia turvan rakentumisen näkökulmasta.

13.45-14.15

Turvassa? Elämä lapsuudesta aikuisuuteen päihteiden ja väkivallan keskellä.

Riikka Tuomi, kokemusmentori ja naiserityisentyön ammattilainen, jolla oma kokemus marginaalissa elämisestä ja sen haasteista.

Riikka avaa puheenvuorossaan oman elämänkokemustensa kautta, miten turva ja turvallisuuden tunne on muokkautunut ja muuttunut 41 vuoden aikana.

Kahvitauko

14.50-15.50

Paneelikeskustelu: Mikä luo turvaa ja miten se luodaan? Keskustelua turvan kokemisesta kohtaamistyössä

Juontaja: Heli Koivula, Kokemusasiantuntija

Keskustelemassa: Ria Oksman, FM psykoterapeutti, Anniina Lappalainen, lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä, Riikka Tuomi, kokemusmentori ja Rosi Enroos, YTT lapsi- ja perhesosiaalityön dosentti

Kysymykset ja lisätiedot: piia.hiltunen@suomenkasper.fi

Voit tutustua vuoden 2023 Perheiden päivän seminaarin sisältöön täältä

Haku