Lapsen mielipiteen selvittäminen on arvo itsessään

Blogi | 12.2.2024

Vanhempien erotessa vanhemmat tekevät lapsen elämään radikaalisti vaikuttavia päätöksiä. Lasten ja nuorten kuulluksi tuleminen omissa asioissaan on tärkeää. Se on paitsi arvo itsessään, myös lainsäädännöllisesti velvoittavaa. Lapsen huoltolaissa sanotaan näin: ”Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on selvitettävä ja otettava huomioon lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista.” Lasten oikeus osallisuuteen on kirjattu myös Lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on Suomen ratifioima ihmisoikeussopimus.

Lapsen kanssa erosta ja sen tuomista muutoksista jutteleminen on ensisijaisesti vanhempien tehtävä. Joskus lapselle kuitenkin voi olla helpompi puhua jollekin perheen ulkopuoliselle.

”Lapsen mielipidettä on tärkeää kysyä, koska neuvoteltavat asiat vaikuttavat hänen elämäänsä niin suuresti. Joskus ulkopuoliselle (esim. lastenvalvoja) voi olla helpompaa kertoa rehellinen mielipide, etenkin jos on vanhempien kanssa eri mieltä.”
-vanhempien eron kokenut lapsi

Lapsen mielipide voi helposti jäädä kysymättä silloin, kun vanhemmat ovat samaa mieltä tekemistään päätöksistä. Lapsi jättää herkästi oman toiveensa kertomatta, jos pelkää sen aiheuttavan riitaa vanhempien välille. Joskus ammattilainen voi ajatella myös näin: ”Vanhemmat eivät olleet kysyneet lapsen mielipidettä ennen lastenvalvojalle tuloa, mutta osaavat kertoa sen suurelta osin kysymättäkin.”
-Lastenvalvojille tehty kysely 2021.

Usein kuulee ammattilaisten puhuvan siitä, että lapsen mielipiteen selvittäminen eron jälkeisistä asumis- ja tapaamisjärjestelyistä on haastavaa. Pelätään sitä, että vanhemmat ovat omilla puheillaan vaikuttaneet lapsen ajatuksiin omaa etuaan tavoitellen. Epäillään, puhuuko lapsi totta, vanhempien totuudenpuhumista kyseenalaistetaan harvemmin samalla tavalla. Lapsen mielipide saattaa jäädä kysymättä myös siksi, että sen pelätään kuormittavan lasta. Tämä pelko voi kuitenkin olla turha.

” Jos työntekijä on mukava, tapaaminen on rento tilanne eikä muistuta kuulustelua, niin miksi olisi kuormittavaa jutella omista asioista?”
-vanhempien eron kokenut nuori

Lasten tapaamisissa onkin tärkeää miettiä, että ympäristö ja tapaaminen on lapsiystävällinen. Juttelun lomassa voi pelata, leikkiä tai syödä jotain pientä välipalaa. Eräs lapsi ehdotti, että ”Työntekijä voisi antaa lapselle jonkun jutun mitä voisi näprätä.”

Silloin, jos lapsen tapaamisella tavoitellaan yksimielisen totuuden löytymistä vanhempien välisiin erimielisyyksiin lapsen edusta tai yritetään ratkaista vanhemmille kuuluvia päätöksiä, ollaan helposti vaikeuksissa. Yhtä ainoaa totuutta ei ole olemassa, on vain erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja toiveita. Nämä kaikki vaikuttavat taustalla siihen, kun etsitään parhaita mahdollisia eron jälkeisen elämän rakenteita. Jos lasta tavataan erosta ja arjesta juttelemisen merkeissä, ja tapaamisen ainoana tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuus kertoa ajatuksistaan, niin ollaan selvemmillä vesillä. Lapsen ajatukset ei silloin paineistu sillä, että hänen puheellaan olisi asioiden ratkaisijan vastuu. Ja samasta paineesta vapautuu myös aikuinen.

Lapsen ajatusten ja toiveiden kuuleminen on arvo itsessään. Aikuisten tehtävänä on kannustaa ja rohkaista lasta kertomaan ajatuksistaan, sekä vastata lapsen kysymyksiin ja antaa mielipiteen muodostamiseen tarvittavaa tietoa. Lapsen mielipiteen selvittämisen sijaan voitaisiin ryhtyä puhumaan siitä, että mahdollistetaan lapselle toiveiden ja ajatusten ilmaiseminen eron jälkeisestä arjesta ja elämästä.

Salla Frisk
Johtava asiantuntija, lasten ja nuorten eroauttaminen
Kasper -Kasvatus- ja perheneuvonta ry


Haku