Ääni lasta kuulevalle, on ääni lapselle!

Blogi | 23.1.2024

Presidentinvaalikampanjat kiihtyvät, kun olemme lähestymässä varsinaista ensimmäisen kierroksen vaalipäivää. Muistetaan kaikki käyttää sitä tärkeää ääntä, joka meille on annettu!

Lapsilla ei äänioikeutta ole, mutta halusimme Kasperissa olla mukana Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimassa Anna ääni lapselle kampanjassa ja sitä kautta tuoda lasten kysymyksiä presidenttiehdokkaiden vastattavaksi. Ääni lasta kuulevalle ja lasten asiaa edistävälle ehdokkaalle on aina ääni lapselle.

Eri ikäisiltä lapsilta, eri puolilta Suomea kysyttiin, mitä he haluaisivat kysyä presidenttiehdokkailta. Ehdokkaat saivat valita vastattavakseen kolme kysymystä. Vastaukset löytyvät videoilta ja ovat osa lapsi- ja perhejärjestöjen yhteistä Anna ääni lapselle -kampanjaa.

Vastauksissa näkyy minusta kiinnostavasti sekä lapsille tärkeät asiat, että ehdokkaiden kyky heittäytyä, ottaa lapsen kysymys vakavasti mutta toisaalta lapselle vastaten. Itselleni tärkeää on ainakin ehdokkaan arvostava suhtautuminen lapsen kysymystä kohtaan, asettumatta kuitenkaan aikuisen kaikkitietävään rooliin.

Jos olisimme saaneet ehdokkaat Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n vieraiksi, olisin mielelläni kysynyt myös kolme kiperää kysymystä ehdokkailta! Koska tällaista mahdollisuutta ei suoraan syntynyt, laitan kysymykseni blogiini ja toivon, että ehdokkaat ne ehkä täältä löytäisivät. Minun kysymykseni olisivat seuraavanlaiset:

  1. Järjestöjen merkitys ihmisoikeuksien puolestapuhujana, marginaaliin jäävien äänen esiin tuojana ja kansalaisaktivismin ja kansalaisyhteiskunnan osana on merkittävä ja usein yleisesti Suomessa tunnustettu. Samaan aikaan sotejärjestöjen avustusta uhkaa vuodesta 2027 eteenpäin hallituksen toteuttamana jopa 100 miljoonan euron leikkaus. Arvoisa presidenttiehdokas: miten Te näette järjestöjen aseman tulevaisuudessa ja millä tavoin haluaisitte arvoilla ja asenteilla tukea järjestöjen toimintaa tässä vaikeassa tilanteessa?
  2. Perheet kokevat tällä hetkellä monenlaisia haastavia tilanteita talouden epävarmuudessa, läheisten sosiaalisten suhteiden vähentyessä ja tuen kaventuessa, työn ja kodin yhdistämisen haasteissa. Millä tavoin Te presidenttinä tukisitte ja loisitte toivoa lapsiperheille? Millä tavoin Te presidenttinä kuulisitte kaikenlaisia perheitä, myös niitä,, joissa on lastensuojelun tarvetta, yksinhuoltajuutta, erotilanteita tai muita perhesuhteiden muutoksia, perhesuhteiden monimuotoisuutta tai monikulttuurisuutta?
  3. Millaisilla arvoilla te johtaisitte Suomea? Mikä näistä Kasperin arvoista ohjaa eniten omaa toimintaanne elämässä?

Kohtaava Asiantunteva Sinnikäs Puolueeton Eteenpäin katsova Rohkea

Sunnuntain jälkeen nähdään, millaisilla arvoilla seuraavalle kierrokselle lähdetään. Toivotan kaikille ehdokkaille onnea viimeisiin kampanjapäiviin, toivotaan tiukkaa ja siltikin muita kunnioittavaa taistelua viimeisistä tärkeistä äänistä. Ja muistetaan me muut äänestää!

Sanna Välimäki

Toiminnanjohtaja

Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry


Haku