Lastensuojelun nykytilasta hyvinvointialueiden tulevaisuudeksi

Blogi | 5.9.2023

Minkälaista lastensuojelu olisi, jos asiakkaat saisivat päättää? Mitä palveluita perheet oikeasti haluaisivat tilanteessa, jossa erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa elettävä arki vie voimat? Lastensuojelussa on paikkauksen tarvetta vähän siellä sun täällä, mutta joskus olisi mahtavaa vain rakentaa koko systeemi uusiksi täysin puhtaalta pöydältä. Vaikka hyvinvointialueiden starttaus ei ehkä ole monessakaan mielessä ollut toivoa herättävää aikaa työntekijöille tai asiakkaille, niin samalla se kuitenkin tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden palvelujärjestelmän kokonaisvaltaisempaan uudelleenorganisointiin. Mutta tiedämmekö todella, mitä hyvinvointialueiden asiakkaat lastensuojelusta ajattelevat?

Työssäni Kasperin lastensuojelun asiantuntijana kohtaan viikoittain lastensuojelun asiakkaana olevien lasten vanhempia ja kuulen heidän kokemuksiaan ja tarinoitaan lastensuojelun maailmasta. Tarinat ovat surullisia, kaoottisia, usein uskomattomia, mutta monesti myös toivoa herättäviä. Tarinoita yhdistää se, että useimmilla vanhemmilla on iso toive saada apua lastensuojelusta. Valitettavasti toiveet eivät aina toteudu.

Jotta kohtaamamme asiat ja epäkohdat eivät jäisi vain yksittäisiksi tarinoiksi ja laajempi joukko ammattilaisia tunnistaisi vanhempien kokemien ilmiöiden yleisyyden, ja jotta ennen kaikkea ongelmiin olisi mahdollisuus puuttua, on meille erityisen tärkeää koota vanhempien kokemuksia säännöllisesti ja jakaa tietoa mahdollisimman monelle. Viime keväänä tuoreiden hyvinvointialueiden vasta aloitellessa toimintaansa toteutimme kyselyn, jossa halusimme kuulla lastensuojelun asiakasvanhempien omia kokemuksia ja arvioita lastensuojelun palveluista, palveluiden tarpeesta ja toteutumisesta hyvinvointialueilla. Kyselyyn vastasi 118 lastensuojelun asiakasvanhempaa ympäri Suomen ja vastaukset vahvistivat niitä käsityksiä, joita meillä jo ennestään oman työmme kautta oli. Viime viikolla esittelimme ensimmäistä kertaa kyselyn tuloksia järjestämässämme webinaarissa “Vanhempien väliarvio lastensuojelun nykytilasta hyvinvointialueilla”. Webinaariin osallistui monipuolinen joukko lastensuojelun asiantuntijoita tutkijoista hyvinvointialueiden työntekijöihin, sekä useita lastensuojelun asiakasvanhempia.

Kyselyn keskeisiä tuloksia on koottu esitykseen, joka on ladattavissa tästä. Tässä muutama ajatuksia herättävä nosto kyselystä:

  • 48% vanhemmista koki ettei lastensuojelusta ollut apua perheen tai lapsen ongelman selvittämisessä
  • 50% vanhemmista koki tuen vastaanottamisen lastensuojelusta helpoksi
  • Vanhempien eniten toivoma palvelu lapselle oli terapia ja itselle vertaistuki
  • Arvostavaa kohtaamista pidettiin onnistuneen palvelukokemuksen keskeisimpänä tekijänä

Kyselyn tarjoamaa informaatiota oli vahvistamassa myös eräs kokemusasiantuntijavanhempi, joka ennakkoluulottomasti jakoi osallistujille omia ja perheensä kokemuksia palvelujärjestelmän syövereistä. Vaikka numerot voivatkin olla vakuuttavia, eivät nekään pysty niin konkreettisella tavalla kertomaan miltä lastensuojelu kokemuksena oikeasti tuntuu, kuin kaiken läpikäynyt vanhempi. Tulevien vuosien aikana me kaikki voimme omalta osaltamme olla mukana kertomassa tarinoita, kuulemassa kokemuksia, jakamassa tietoa ja varmistamassa, että hyvinvointialueet nimensä mukaisesti koostuvat alueista, joissa ihmiset voivat hyvin.

Armi Ahvenainen

Lastensuojelun asiantuntija

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry


« Edellinen kirjoitus:

Seuraava kirjoitus: »

Haku