Lastensuojelussa vanhempien ero olisi syytä ottaa erityiseen tarkasteluun

Blogi | 30.10.2023

Lastensuojelupäivillä Turun logomossa lokakuun alussa Kasperin ständillä oli mahdollisuus osallistua lastensuojeluun ja vanhempien eroon liittyvään kyselyyn. Teema herätti hyvää keskustelua kävijöiden kesken ja myös kyselyyn vastattiin innokkaasti. Vastauksia tuli yhteensä 57kpl.

Vastauksista käy hyvin ilmi, että vanhempien erot näkyvät lastensuojelussa paljon. Vastaajista 82% kertoi sen näkyvät paljon tai erittäin paljon. Vastaajista 79% kertoi ottavansa vanhempien eron huomioon työskentelyssä. Eron käsittelyä lasten kanssa pidettiin tärkeänä osana lastensuojelua. Jopa 54% vastaajista piti sitä erittäin tärkeänä ja 28% tärkeänä.
Vanhempien ero näyttäytyy lastensuojelussa monilla eri tavoilla. Kyselyyn vastanneista suurin osa kertoi sen näkyvän huoltoriitoina ja vanhempien riitaisina väleinä. Yksi vastaajista nosti esiin näkökulman, että puutteellisten eropalvelujen johdosta perheitä ajautuu lastensuojelun pariin. Esiin nostettiin myös se, että vanhemmat saattavat käyttää palveluja riidan välineenä ja erotilanteisiin voi liittyä lähisuhdeväkivallan uhkaa. Vanhempien riitely vaikuttaa voimakkaasti perheen kanssa työskentelyyn ja heikentää sitä. Työntekijää pyritään saamaan kertomaan, kenen näkemys on oikea, ja lapsen etu helposti unohtuu. Lapsi joutuu kiistojen väliin, hänet ohitetaan, hän ei tule kuulluksi eikä pysy vanhempien mielessä. Vastaajat pitivät tärkeänä, että työskentelyssä fokus pyritään aina kääntämään lapseen ja lapsen tarpeisiin.

Vastauksissa näkyy työntekijöiden huoli lapsista. Ero näkyy lasten käyttäytymisessä, stressissä ja huonovointisuudessa. Vanhempien ero näkyy myös siinä, että lapsella on kaksi kotia, eikä lapsi aina tiedä missä koti on. Elämä voi pilkkoutua entisestään, kun sijaishuolto astuu kuvaan. Ero vaikuttaa myös kotijaksoihin ja kasvatukseen.
Vastauksissa tuli pari mainintaa myös siitä, että ero näkyy vieraannuttamisena ja vanhemman etääntymisestä lapsesta. Työntekijöiden olisikin todella tärkeää mahdollisuuksien mukaan työskennellä aina molempien vanhempien kanssa. Yksi vastaajista nosti esiin myös sen, että eronneiden vanhempien kiusanteko ja heidän tekemänsä ja turhiksi osoittautuvat lastensuojeluilmoitukset näkyvät lastensuojelussa.

Isossa osassa lastensuojelun asiakasperheissä on tapahtunut myös vanhempien ero. Joskus lapsella voi olla useampiakin erokokemuksia vanhempien parisuhteiden päätyttyä. Vastauksissa tuotiin esiin eron pitkäaikaiset vaikutukset ja joskus traumaattiset kokemukset lapselle, ja peräänkuulutettiin eron ottamista läheiseen tarkasteluun työskentelyssä.


Haku