Yhteiskehittämällä menetelmiä lapsen osallisuuden vahvistamiseksi vanhempien erotilanteessa

Blogi | 6.11.2023

Vanhempien erotilanne saa usein aikaan voimakkaita tunteita ja saattaa hetkellisesti heikentää vanhempien mentalisaatiokykyä. Ero on aina jonkinlainen kriisi ja siitä selviytyäkseen vanhemmat saattavat tarvita tukea itselleen sekä opastusta siitä, miten ja mistä puhua lapsen kanssa, miten kuulla lapsen mielipiteitä ja kuinka ottaa hänet osalliseksi häntä koskevaan päätöksentekoon. Muutosten keskellä lapsi saattaa helposti jäädä tunteidensa kanssa yksin eikä kaikilla vanhemmilla ole työkaluja siihen, miten pysähtyä lapsen äärelle vaikeassa tilanteessa. Kaikki menetelmätkään eivät sovi kaikille lapsille saman ohjeen mukaisesti, vaan ne kaipaavat räätälöintiä lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jokainen lapsi reagoi eroon eri tavalla ja erirytmisesti.

Meidän ammattilaisten tulee nähdä lapsi ja palauttaa hänet vanhempiensa mieleen. Erilaisia puheeksiottamisen tapoja on jo olemassa, mutta ovatko ne toimivia? Menetelmien käyttö on kirjavaa ja vuonna 2021 lastenvalvojille tehdyn kyselyn perusteella löydettiin tarve yhtenäisille työmenetelmille ja –materiaaleille, joiden avulla lapsi tuodaan erotilanteessa keskiöön ja otetaan mukaan päätöksentekoon.

Kasper ry:n Lapset mukana -hanke on kehittänyt yhdessä Keusoten lastenvalvojien kanssa yhteiskehittämisen työpajoissa uusia menetelmiä ja materiaaleja lastenvalvojien työn tueksi. Yhteiskehittäminen aloitettiin keväällä 2023 ja työpajoihin on kokoonnuttu melkein joka kuukausi. Pajoissa on kehitetty muun muassa lastenvalvojien check-lista lapsen osallisuuden tueksi sekä “Vinkkejä vanhemmille lapsen kanssa keskusteluun erotilanteessa” -vinkkilista vanhempien käyttöön. Lisäksi kehitteillä on menetelmä, jossa kuvataan lastenvalvojan tapaamista lapsen kanssa. Kehitetyillä työmenetelmillä on tavoitteena vahvistaa lapsen osallisuutta erotilanteessa.

Yhteiskehittämisen periaatteen mukaisesti yhteiskehittämiseen osallistuu myös lapset, nuoret ja vanhemmat, joita asia koskettaa ja yhteiskehittämisen pajat heidän kanssaan alkavat vuoden 2025 alussa. Lapset mukana – hanke jatkaa yhteiskehittämistä halukkaiden hyvinvointialueiden kanssa vuonna 2024 ja vuonna 2025 kehitettyjä työmenetelmiä jalkautetaan muille hyvinvointialueille ja eron kanssa työskenteleviä ammattilaisia koulutetaan menetelmien ja materiaalien käyttöön. Lapsen oikeus osallisuuteen on aikuisten velvollisuus huolehtia.

Lue lisää Lapset mukana -hankkeesta nettisivuilta.

Saana Poutanen ja Marianne Mäkelä
Kasper ry:n Lapset mukana -hanke


Haku