Mediatiedote

Tiedote | 2.8.2023

Lastensuojelun asiakasvanhempien ääni kuuluviin uudenlaisella palvelulla

Kasper –Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n kokemuskohtaamoissa lastensuojelun asiakasvanhempia autetaan täysin uudenlaisella tavalla. Kasper ry:n toteuttamien valtakunnallisten kyselyiden perusteella useat vanhemmat ovat kokeneet, ettei heitä ole huomioitu riittävästi lapsensa asiakkuuteen liittyvissä asioissa, tietoa lastensuojelusta on ollut liian vähän saatavilla eikä vertaistukea ole löytynyt. Tiedon ja vertaistuen puutteen lisäksi lastensuojeluun liittyy vahva stigma ja vanhemmat ovat kokeneet häpeää. Näihin asioihin pyritään saamaan muutosta kolmivuotisessa STEA rahoitteisessa Kokemuskohtaamo-hankkeessa vuosina 2023-2025.

Kokemuskohtaamo ei ole viranomaistoimintaa, vaan vanhempia halutaan auttaa uudella kolmannen sektorin palvelulla, jossa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat yhteistyössä mukana. Kokemuskohtaamo on tila, jossa vanhemmat saavat vierailla nimettömästi, he saavat tietoa lastensuojelusta ja heille mahdollistetaan vertaistuki matalalla kynnyksellä kahvikupin ääressä. Kokemuskohtaamo järjestää vanhemmille myös ryhmiä sekä infoiltoja. Toiminnan tavoitteena on auttaa suoraan lastensuojelun asiakasvanhempia sekä saada vanhempien kokemukset osaksi laajempaa palveluiden kehittämistä. Kehittämisen päämääränä on lastensuojelun asiakasturvallisuuden vahvistuminen. Kehittäminen toteutuu yhdessä hyvinvointialueiden ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden, asiakkaiden ja Kasper ry:n työntekijöiden kanssa.

Vanhemmat antoivat kevään aikana hyvää palautetta kokemuskohtaamoista. Vanhemmat kuvasivat palvelua tärkeäksi, tarpeelliseksi ja mukavaksi tavaksi saada tietoa lastensuojelusta. Kokemuskohtaamot ovat avoinna klo 9-15 VaKe-alueella tiistaisin Tikkurilassa Vernissakatu 4:ssä ja torstaisin Keusotessa Järvenpään Pikku-Kartanossa (Pajalantie 35). Kokemuskohtaamoon ovat tervetulleita lastensuojelun avohuollon asiakasvanhemmat tapaamaan Kasper ry:n ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita ja muita vanhempia.

Perheiden ja perhesuhteiden asiantuntijajärjestö Kasper ry on käynnistänyt myös valtakunnallisesti toimivan Tukiluurin, josta lastensuojelun asiantuntijat vastaavat keskiviikkoisin klo 10-12 (044 3505179). Tukiluuriin voivat soittaa lastensuojelun asiakasvanhemmat ja läheiset, jotka haluavat puhua asiakkuuteen liittyvistä asioista ja saada tukea sekä neuvontaa. Tukiluurissa tehdään myös palveluohjausta, jotta vanhempi tai läheinen saisi tukea tilanteeseensa. Palvelua on mahdollista käyttää nimettömästi.

Tiedoksi antaja:
Sanna Välimäki

Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Toiminnanjohtaja

044 4934546

sanna.valimaki@suomenkasper.fi

Projektisuunnittelijat:

Jonna Salonen

044 9018339

jonna.salonen@suomenkasper.fi

Piia Hiltunen

044 9018337

piia.hiltunen@suomenkasper.fi

Lue lisää Kokemuskohtaamo-hankkeesta täältä!

Ajankohtaiset Kokemuskohtaamon asiat ovat koottuna erilliselle sivulle.

Haku