Sai sanoa mitä OIKEASTI ajattelen, pelkäämättä

Blogi | 17.3.2021

”Olemme käyneet läpi tähän astisen elämäni raskainta ja kipeintä elämänmuutosta ja olen syvästi kiitollinen siitä, että lapseni on saanut tällaista upeaa apua ja tukea teiltä tässä tilanteessa.” (Vanhemman palaute lasten eroryhmästä)

“Voikukkia-vertaistukiryhmä antoi itselleni lisää eväitä reppuuni kulkiessani tietäni huostaanotetun lapsen vanhempana, koen että tietoni oikeuksistani ja velvollisuuksistani kasvoi, tämän lisäksi oma hyvinvointini lisääntyi huomattavasti ryhmän aikana ja tämähän heijastuu myös lapsiini.” (Palaute VOIKUKKIA-vertaistukiryhmästä)

Kasper- Kasvatus ja perheneuvonta ry:ssä järjestetään vertaisryhmä vanhempien eron kokeneille lapsille ja nuorille ja koulutetaan ohjaajia huostaanotettujen lasten vanhempien VOIKUKKIA- vertaistukiryhmiin. Kerätyistä ryhmäpalautteista nousee vahvasti esiin, kuinka toimivaksi ja vaikuttavaksi vertaisryhmäryhmätoiminta koetaan.

Palautteista ilmenee, kuinka tärkeää on saada vaikeassa elämäntilanteessa jakaa omia tunteita ja kokemuksia muiden saman kokeneiden kanssa. Vertaisryhmässä sinä et ole outo ja erilainen, eikä sinun tarvitse kantaa tilanteestasi häpeää. Vertaisryhmässä oivaltaa, kuinka monella muullakin huipputyypillä on aivan samanlainen elämäntilanne ja ennen kaikkea, että asioista voi selvitä ja päästä eteenpäin.

”Oli hyödyksi puhua muiden lasten kanssa, jotka myös ovat käyneet avioeron. Luulen että se sai hänet tuntemaan olonsa enemmän ”normaaliksi” (Vanhemman palaute lasten eroryhmästä)

”Ryhmässä lapsella oli mahdollisuus purkaa turvallisessa ympäristössä tunteitaan ja nähdä muita vastaavassa tilanteessa olevia lapsia” (Vanhemman palaute lasten eroryhmästä)

“Olin ennakkoluuloinen, kun ensimmäiseen tapaamiseen tulin, mutta yllätyin positiivisesti ja ehdottomasti hienoin juttu oli, että sai sanoa mitä OIKEASTI ajattelen, pelkäämättä.” (Palaute VOIKUKKIA-vertaistukiryhmästä)

Kasperin molemmissa ryhmämalleissa keskeistä on selkeä tavoite ja runko. Ryhmissä on aikaa purkaa sen hetken tuntemuksia, mutta yhtä tärkeää on katsoa eteenpäin ja etsiä vahvuuksia ja voimavaroja. Ryhmiä ohjaavat aina koulutetut ammattilaiset, jolla taataan myös ammatillisen tuen saaminen ja palveluohjaus ryhmäläisten sitä tarvitessa.

“Ryhmä auttoi hahmottamaan oman tilanteeni ja auttoi ymmärtämään tilanteen. Samalla opin omasta nuoresta uusia asioita ja miten kohdata hänen vaikeuksia. Samoin sain tietoa jälkihuollon toiminnasta ja miten nuori sen voi kokea ja mitä tukea on saatavilla.” (Palaute VOIKUKKIA-vertaistukiryhmästä)

Molemmissa Kasperin ryhmämalleissa korostuu toivo ja tulevaisuus. Se, että mitä elämä on nyt, ei määritä sitä mitä se on tulevaisuudessa.

”Noin kuukausi ryhmän päättymisen jälkeen lapsi kertoi, kuinka hän nyt oli oivaltanut, että yksi eroryhmäkaveri oli onnistunut rohkaisemaan häntä ajattelemaan eron hyviä puolia ja toivomaan, että isi tai äiti saisi uuden kumppanin.” (Vanhemman palaute lasten eroryhmästä)

”Oma kokemukseni on, että ryhmä ja sen tarjoama vertaistuki on auttanut edelleen normalisoimaan eroa. Ja tarjonnut ”ikkunoita” siihen, miten eri tavoin elämää ja perhe-elämää voi elää.” (Vanhemman palaute lasten eroryhmästä)

“Koin ryhmään tulemisen hyvänä kokemuksena ja olen ollut enemmän oma itseni kun olen voinut jättää raskaitakin asioita pois päästäni.” (Palaute VOIKUKKIA-vertaistukiryhmästä)

“Ryhmästä on ollut todella suuri apu jokapäiväisessä elämässä, se on auttanut minua hahmottamaan tilannettani paremmin.” (Palaute VOIKUKKIA-vertaistukiryhmästä)

Me Kasperissa uskomme vertaistuen voimaan. Parhaiten sen voi valjastaa voimavaraksi ammatillisesti ohjatussa vertaistukiryhmässä, jossa seurataan tulevaisuuteen katsovaa sekä toivoa ja selviytymistä korostavaa prosessia. Kasperin vertaisryhmiä ohjaa joukko huippuammattilaisia, jotka näkevät vertaisuuden merkityksen. VOIKUKKIA-ryhmissä on mukana myös koulutettuja vertaisohjaajia, jotka haluavat tarjota muille sitä tukea ja toivoa eteenpäin, jota itse ovat saaneet aikaisemmin. Palautteista käy ilmi myös se, kuinka tärkeässä roolissa ryhmän ohjaajat ovat, jotta vertaistuki mahdollistuu ja onnistuu. Kiitos teille jokaiselle, työnne on vaikuttavaa ja arvokasta!

Lisätietoa ryhmiemme vaikutuksista voit käydä lukemassa Lasten eroryhmät ja VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät sivuilta.

Sanna Hämäläinen, asiantuntija VOIKUKKIA- toiminta

Reetta Toivonen, asiantuntija lasten- ja nuorten eroauttaminen


Haku