Kokemuksia jakamassa, valoa tuomassa -vanhempana lastensuojelua kehittämässä

Blogi | 24.2.2021

Pidimme verkkotyöpajan lastensuojelun kokemusvanhempien kanssa. Alkuun kukin valitsi kuvan kuvaamaan tunnelmaa, jolla tuli mukaan tapaamiseen. Kaikki vanhemmat päätyivät samaan kuvaan, jossa lehtien peittämä polku kulkee kohti loistavaa syysaurinkoa. ”Toivo pysyy matkassa mukana”, kiteytti yksi vanhemmista kuvan luoman tunnelman.

Vanhempien ääni lastensuojeluun -hankkeessa olemme kuulleet vanhempien kokemuksia tuen saamisesta ja osallisuuden toteutumisesta lastensuojelun asiakkuudessa. Puheissa tulee esille usein vuorovaikutustilanteet. Erityisesti tilanteet, kun kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen eivät ole toteutuneet toivotusti tai käytetty ammattikieli on hankaloittanut yhteistyösuhteen rakentamista. Arvostavan, aidosti kiinnostuneen kohtaamisen tärkeys korostuu vanhempien käsikirjoittamassa ja toteuttamassa Vanhempana lastensuojelussa -Kokemuksia -.videossa. Halu tulla kuulluksi sellaisena kuin on.

Verkkotapaamisessa videon teemoista puhututti eniten vanhempien tiedon tarve ja puute. Kun elämään tulee, ehkä yllättäinkin, niin hämmentävä ja pelottavalta tuntuva asia kuin lastensuojelun asiakkuus, on tiedon tarve valtava. Kriisin keskellä on tärkeä saada tietää selvästi ja ajoissa: mitä seuraavaksi tapahtuu, kenen kanssa, missä ja milloin tilannetta selvitellään. Tieto jäsentää tulevaa ja seuraaviin askeleihin on helpompi sitoutua. Vanhemmat korostavat, että tiedon pitäisi olla itsestään selvästi tarjottua ja helposti löytyvää.

Entä tarjottu tuki? Tukeen voi olla vaikea sitoutua, jos se esitetään liian valmiina. Ilman yhteistä suunnittelua ja ymmärrystä tuen sisällöistä ja tavoitteista. Tämä korostuu, kun lastensuojelun rinnalla on muita auttajatahoja. Eräs vanhempi kertoi tukea tarjotun saatteella: ”jos ette sitoudu tähän ja tähän, käy näin ja näin”. Tällä tavalla tarjottuna tuki tuntui uhkaukselta, johon on vaikea sitoutua. Varsinkin kun tuen sisältö ei tuntunut vastaavan koettuun tarpeeseen. Ymmärtämistä ei helpottanut käsitteellinen ammattikieli. Toisaalta, Vanhempana lastensuojelussa –Tukea ja sudenkuoppia -videolla vanhempi kertoo, miten liian väljä kysymys: ”millaista tukea sä tarvitset”, voi olla mahdoton vastattavaksi, jos ei ole tietoa, millaista tukea on tarjolla.

Vanhempien kokemuksille löytyy ymmärrettäviä selityksiä, mutta ne on otettava tosissaan. Pienemmätkin teot vievät asioita eteenpäin. Hankalista kokemuksistaan huolimatta työpajoihimme osallistuneet vanhemmat ovat olleet toiveikkaita ja halukkaita tarjoamaan kokemuksensa kehittämistyöhön.

Tässä vanhempien tarjoamia vinkkejä ja toiveita hyvän yhteistyösuhteen luomiseen:

  • Arvostava, kiireetön kohtaaminen kun tehdään ratkaisevia päätöksiä perheen elämässä.
  • Lapsen, nuoren, vanhempien ja tukea järjestävien välistä aitoa dialogia tuen tavoitteita laadittaessa.
  • Päätösten perustelua lain ja taustalla olevien teorioiden kautta, mihin päätöksillä ja tavoitteilla pyritään.
  • Suullisen tiedon lisäksi lastensuojelun termistö tutuksi ja prosessit läpinäkyviksi.
  • Yhdessä kirjaaminen niin, että vanhempi ja työntekijä ymmärtävät sovitun samalla tavalla eikä kirjaamiseen tule virheitä.
  • Tavoiteltavan muutoksen seuraamiseen mittareita ja vaikuttavuuden seurantaa.
  • Monitoimijaisen verkoston yhteistyön selkeyttämistä, miten eri toimijoiden työskentely tavoitteineen liittyvät toisiinsa.

Hankkeessamme tartumme toiveeseen tiedon saamisesta. Kasperin nettisivuilta löytyy jo paljon tietoa huostaanotetun lapsen vanhemmille. Tuotamme niiden rinnalle tietoa lastensuojelun prosesseista ja tuen muodoista myös lastensuojelun avohuollon asiakkaille.

Rohkaisuksi ja kannustimeksi kehittämistyöhömme vanhempien tapaamisesta mukailtu kiteytys:

Vaikeuksista huolimatta intoa riittää, haluan olla tuomassa valoa. Ajatella, että vaikka perheeni on revitty hajalle, asiat voi vielä järjestyä.

Kun reseptinä on toivo paremmasta, ajatus valosta sekä intoa ja sinnikkyyttä kehittää asioita, tästä on hyvä jatkaa hanke-esitteemme sanoin: Kehitetään lastensuojelua! Yhdessä.

Sari Hellsten, Vanhempien ääni lastensuojeluun -hanke

Lisätietoa Vanhempien ääni lastensuojeluun -hankkeesta


Haku