Vanhemmuus voi vahvistua, kun lasta tuetaan

Blogi | 19.4.2024

Ero lapsiperheessä on asia, jonka käsittelemiseen jokainen perheenjäsen tarvitsee tukea. Ero tuo perheeseen erilaisia muutoksia sekä vaikuttaa vanhemmuuteen ja lasten ja vanhempien välisiin suhteisiin. Usein puhutaan siitä, että vanhempia tukemalla tuetaan myös lasta. On tärkeää, että vanhempi pitää huolta omasta jaksamisestaan, jotta hän muutosten keskellä kykenee toimimaan vanhempana ja lapsen tukena.

Harvemmin kuitenkin puhutaan siitä, että lasta tukemalla voidaan vahvistaa vanhemmuutta. Kasperin toiminnassa vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten kanssa, tämä näkökulma tulee vahvasti esiin ja näkyy vanhempien palautteissa*. Monet eronneet vanhemmat kokevat syyllisyyttä erosta tai ovat huolissaan eron vaikutuksista lapsen hyvinvointiin. Vanhemman huonoa omatuntoa tai huolta helpottaa, kun lapsi on päässyt ryhmään käsittelemään eroa ja siihen liittyviä tunteita. Tällöin vastuu lapsen tukemisesta ei jää yksin vanhempien kannettavaksi.


Voimavarojani on vapautunut jonkin verran. – eroryhmään osallistuneen lapsen vanhempi

Osa vanhemmista kertoo myös saaneensa vahvistusta siihen, että on toiminut oikein ja osannut tukea lasta. Monille lapsille tai vanhemmillekin erosta puhuminen voi tuntua vaikealta ja vanhemmat saattavat olla huolissaan siitä, että lapsi ei halua jutella eroon liittyvistä asioista tai tunteistaan. Vanhemmat kertovat, että lapsen eroryhmässä käyminen on lisännyt lapsen oma-aloitteisuutta puhua erosta myös kotona ja vaikeista asioista on ollut helpompi jutella. Avoimuus, ajatusten ja tunteiden jakaminen vaikuttaa positiivisesti vanhemmuuteen ja lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen.

Lasten osallisuus ja asioiden tarkastelu lapsen näkökulmasta on lasten eroryhmätoiminnan toiminnan perusperiaatteita. Ryhmässä olevien lasten vanhemmat pääsevät seuraamaan miten eroa käsitellään lasten kanssa ja kuulevat millaisia viestejä lapsilla eronneille vanhemmille on. Asioiden tarkastelu lapsen näkökulmasta ja kokemusmaailmasta käsin voi vahvistaa vanhemman ymmärrystä ja herättää oivalluksia siitä, miten oma lapsi ajattelee, tuntee ja toimii, ja siten vahvistaa vanhempien mentalisaatiokykyä. Eräs vanhempi kommentoi oivallisesti: ”Pistää miettimään”. Joskus ryhmän myötä vanhempi huomaa jonkun asian painaneen lapsen mieltä enemmän kuin on aiemmin ymmärtänytkään, ja asian tultua ilmi, siihen on mahdollista puuttua, ja olla lapsen tukena.

Perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kannattaa kuulla tarkalla korvalla myös vanhempien palautetta lapsille suunnatuissa palveluissa, lasten kokemusten kuulemista unohtamatta. Lasten kanssa työskentely erotilanteessa lisää heidän hyvinvointiaan, mutta kokemustemme mukaan sillä on usein positiivisia vaikutuksia myös vanhempiin ja vanhemmuuteen. Lasten tukemisessa ei kannata rajoittua keskittymään vain siihen, että lapsi saa apua, vaan nähdä myös sen seurannaisvaikutukset.

Salla Frisk
Lasten ja nuorten eroauttamisen johtava asiantuntija

*Lasten eroryhmään osallistuneiden lasten vanhempien palautteita vanhemmuuteen liittyen kerättiin vuosilta 2021-23 ja vastaajia oli 75.

Lue lisää Kasperin lasten eroryhmätoiminnasta seuraavista julkaisuista:

Frisk, Ristimäki, Toivonen 2021: Vertaisuus yhdistää – kokemuksia lasten eroryhmistä. Teoksessa Laimio J. Kalliomeri R. &Tulensalo H. (toim.) Kohti lapsen näköistä osallisuutta. Pelastakaa lapset ry. (102-110).

Frisk, Ristimäki, Toivonen 2023. Vertaistuki auttaa vanhempien erotessa. Teoksessa Malinen K. Itäpuisto M. Moilanen J. Kiili J. & Punna M. (toim.). Vertaistuki ja kokemukseen perustuva asiantuntijuus lasten ja perheiden voimavarana. Vastapaino. (239-243).


Haku