”Erosta huolimatta vanhempani rakastavat minua” – Lasten ja nuorten vertaiskortit vanhempien eron käsittelyn tukena

Tiedote | 21.9.2018

Monet Kasperin eroauttamisen menetelmistä on kehitetty yhdessä vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten kanssa. Yksi tällainen väline on lasten ja nuorten erovertaiskortit. Kortteja voivat käyttää esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tai kuraattorit työssään.
img_7900

”Jos mä en olisi kiukutellut niin paljon, vanhemmat ehkä olisivat vielä yhdessä. Olikohan ero sittenkin mun syytä?” Vertaiskortit ovat toimiva väline sekä eroteemaan johdattelemisessa, että myöhemmin eron syvällisemmässä käsittelyssä lasten ja nuorten kanssa. Kortit antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuden peilata omia kokemuksiaan korteissa esitettyihin väittämiin. Kortit tuovat myös vertaistukea käyttäjilleen, koska korttien väittämät ovat lasten ja nuorten kanssa käydyistä keskusteluista muokattuja tekstinpätkiä, joissa kertojien kokemus vanhempien erosta nousee suoraan esiin. Korttien avulla voidaan rohkaista lapsia ja nuoria ilmaisemaan omia ajatuksiaan vanhempien eroon liittyen. Monesti lapsen ja nuoren voi olla vaikea sanoittaa ajatuksiaan tai mielipiteitään eroon liittyen ja lapsi saattaa helposti jättää sanomatta asioita vanhempia kohtaan kokemansa lojaaliuden takia. Esimerkiksi lapset pohtivat todella usein, että vanhempien ero on jollain lailla heidän syytään. Vertaiskorteissa on väittämiä tähän teemaan liittyen ja lapsi voi uskaltaa sanoa syyllisyydentunteistaan ääneen korttien avulla.

”Hankalaa on se, että toiselta vanhemmalta ei voi kysyä mitään asioita heti, koska se ei ole paikalla”. Vertaiskortit antavat mahdollisuuden käsitellä monesti vaikeasti sanoitettavaa aihetta monipuolisesti tarjoamalla valmiita raameja vaikeille tunteille. Kortit voivat herättää samaistumisen tunteen tai tuoda uusia ajatuksia liittyen vanhempien eroon. Korttien avulla on mahdollista käsitellä vaikeita tunteita riittävän etäältä. Monesti suoraan vanhempien erosta puhuminen on vaikeaa, mutta korttien kautta aihetta voi käsitellä turvallisen välimatkan päästä. Vertaiskorttien avulla vanhempien eroa voidaan käsitellä myös yleisellä tasolla, ei vain omaa kokemusta peilaten. Esimerkiksi joskus nuoren voi olla helpompi kohdata eroon liittyviä tunteita pohtimalla, mitä nuoret yleisesti ajattelevat vanhempien erosta.

”Se auttaa, kun puhuu kavereille tai aikuisille”. Ryhmässä kortteja voidaan käyttää monenlaisissa tehtävissä, niin toiminnallisesti kuin keskustellen. Ryhmän ohjaaja voi valita korteista etukäteen tapaamiskerran aiheeseen soveltuvia kortteja. Lapset voivat esimerkiksi kertoa mielipiteensä korttien väittämistä asettumalla ryhmätilassa kuvitteelliseen janaan, jonka toisessa päässä ollaan samaa mieltä kortin väittämän kanssa ja toisessa eri mieltä. Jotkut ryhmät taas ovat valmiimpia keskustelemaan vanhempien erosta. Tällöin kortteja voi hyödyntää keskustelun alustuksena esimerkiksi siten, että kukin ryhmäläinen vuorollaan valitsee sokkona väittämäkortin ja lukee väittämän ääneen muille ryhmäläisille, jonka jälkeen väittämästä voidaan keskustella yhdessä. Mielestäni vertaiskortit sopivat myös hyvin yksilötyöskentelyyn. Korttien vertaisten tarinat antavat yksilölle samaistumisen mahdollisuuden, mitä ryhmässä tehostaa muiden ryhmäläisten läsnäolo. Yksilötyöskentelyssä työntekijä voi sanoittaa korttien sanomaa lapselle ja nuorelle vertaisten puuttuessa tilanteesta.

”Minulla on paljon kavereita ja aikuisia, joihin luotan. Kyllä minä oikeastaan olen aika hyvä tyyppi, kun olen tällaisesta selvinnyt”. Korteissa on olennaista myös voimavaroihin keskittyminen – vertaisten tarinoista nousee esiin vanhempien erosta selviämisen näkökulma. Vaikka vanhempien ero ei enää nykymaailmassa ole enää kovin erikoista ja yhä useammin vanhemmat hoitavat eron jälkeen vanhemmuuttaan yhteistyössä, on ero silti aina lapselle ja nuorelle elämää muuttava kokemus. Muutosten käsittely on aina tärkeää, vaikka ero ei olisi ollut esimerkiksi riitaisa. Lapsella ja nuorella on oikeus käsitellä vanhempien eroon liittyviä tunteitaan myös tilanteissa, joissa eroon ei liity suurta dramatiikkaa ja vanhempien keskinäiset välit ovat kunnossa. Lapsen ja nuoren kysymykset ja huolenaiheet liittyen eroon ovat aina erilaisia kuin vanhempien. Tärkeää on kysyä lapsen ajatuksia erosta ja tarjota erilaisia välineitä eron käsittelyyn. Lasten ja nuorten erovertaiskortit ovat yksi tällainen mahdollisuus.

Oona Niskanen

Asiantuntija, lasten ja nuorten eroauttaminen

Haku