Lapset Mukana -hankkeen markkinointirekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 30.6.2023

Rekisterinpitäjä
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Y-tunnus 0221057-0
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin 050 595 6146
Internet: www.suomenkasper.fi

Rekisteriasioista vastaava
Saana Poutanen, projektisuunnittelija, Lapset Mukana -Hanke. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry.
sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenkasper.fi p. 044 901 8338

Rekisterin nimi
Lapset Mukana -hankkeen markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhteystietoja käytetään Lapset Mukana -hankkeen toiminnan tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Lapset Mukana -hankkeen markkinointirekisterissä on eron kokeneiden vanhempien sekä vanhempien eron kokeneiden nuorten yhteystietoja. Yhteystiedot on kerätty suomenkasper.fi-sivujen kautta niin, että toiminnasta markkinointia toivovat henkilöt ovat itse ilmoittaneet yhteystietonsa. Markkinointiin kerätään myös eron kanssa työskentelevien ammattilaisten yhteystietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot on kerätty Webropol-lomakkeen kautta henkilön itse ilmoittaen sekä toimijoiden/organisaatioiden internetsivuilta.

Henkilötietojen luovutus
Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Lapset Mukana -hankkeen markkinointirekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanalla suojattuun Teams-järjestelmään, jota pääsee ja on oikeutettu käyttämään vain Kasper ry:n työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein.

Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedonoikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2.

Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Kasper ry:n Lapset Mukana -hankkeen työntekijöiden toimesta ilman pyyntöä. Mahdollisuudesta pyytää suoramarkkinoinnin lopettamista, muistutetaan jokaisessa markkinointilistan kautta lähetetyssä viestissä. Suoramarkkinoinnin voi kieltää ottamalla yhteyttä kasper@suomenkasper.fi.

Tietosuoja selosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.


Haku