Lapset mukana. Lapset osaksi perheen päätöksentekoa (STEA).

Hankkeen tietosuoja- ja rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 30.6.2023
Päivitetty 29.2.2024

Rekisterinpitäjä
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Y-tunnus 0221057-0
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin 050 595 6146
Internet: www.suomenkasper.fi

Rekisteriasioista vastaava
Ilona Kokko, projektisuunnittelija, Lapset mukana -hanke. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry.
sähköposti: kasper@suomenkasper.fi

Rekisterin nimi
Lapset mukana -hankkeen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhteystietoja käytetään Lapset mukana -hankkeen toiminnasta tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Lapset mukana -hankkeen tietosuoja- ja rekisteriselosteessa on hankkeen toimintaan osallistuneiden vanhempien ja nuorten sekä ammattilaisten yhteystietoja. Rekisteriin on kerätty tietonsa antaneilta yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä kirjaa rekisteriin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa yhteystietojensa antamisen yhteydessä.

Henkilötietojen luovutus
Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Lapset mukana -hankkeen tietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanalla suojattuihin Teams- ja Webropol-järjestelmiin. Järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja Kasper ry:n työntekijät. Järjestelmien sisäänkirjautuminen vaatii salasanan. Tietoja säilytetään hankkeen ajan.

Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedonoikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2.

Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Kasper ry:n Lapset mukana -hankkeen työntekijöiden toimesta ilman pyyntöä.

Tietosuoja selosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.

Haku