Kasvatus- ja perheneuvonta päivät 2023: Vahvempaa vanhemmuutta rakentamassa

Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille. Puhujien diat löytyy ohjelmasta puheenvuorojen yhteydestä. Diat ovat näkyvillä tällä sivulla 11.10.2023 asti. Anna palautetta päivästä

Päivän ohjelma

klo 8.30-9.00 Aamukahvit

klo 9. 00 Tervetulosanat
Sanna Välimäki, toiminnanjohtaja, Kasper-Kasvatus- ja perheneuvonta ry

klo 9.15 Kasvatus- ja perheneuvonta mukana uudistuvien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muutoksessa

Puheenvuorossa käsitellään kasvatus- ja perheneuvontaa ja sen vahvistuvia sisältöalueita: nuoret perheineen, lapsiperheiden vanhemmille tarjottava parisuhdetuki sekä varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen osana vauvaperhetyötä. Lisäksi käsitellään laajemmin uudistuvia lasten, nuorten ja perheiden palveluita hyvinvointialueilla.

Hanne Kalmari, Johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Diat Hanne Kalmari

klo 10 Mikä on 2020-luvun perhe?

Anna Moring, puoluesihteeri, Vihreät

Diat Anna Moring

klo 10.45 Lasten kanssa työskentely vanhemmuuden tukena

Puheenvuorossa esitellään lasten erovertaisryhmän vaikutuksia vanhemmuuteen ja yhteistyövanhemmuuteen. Erovertaisryhmät ovat kehitetty lasten tueksi vanhempien eron käsittelyyn, mutta olemme tehneet mielenkiintoisia ja vaikuttavia löydöksiä ryhmän vaikutuksista vanhemmuuteen, joista kerromme puheenvuorossa.

Asiantuntijat Hanna Ristimäki, Lasten ja nuorten eroauttaminen
Kasper-Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Diat Hanna Ristimäki

Klo 11.15-12.15 Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 12.15 Yhteisvanhemmuuden tukeminen lapsiperhepalveluissa – tutkimustietoa käytäntöön
Puheenvuorossa tuodaan esille suomalaista tutkimustietoa (Yhteisvanhemmuuteen oppimassa-tutkimushanke) yhteisvanhemmuuden rakentumisesta varhaisvanhemmuudessa. Puheenvuorossa esitellään vauvaperheiden arjessa käyttämiä ja hyväksi koettuja toimintatapoja keskinäisessä tukemisessa. Lisäksi tarkastellaan tyypillisiä haasteita ja jännitteitä yhteisvanhemmuuden kehityksessä ja päivittäisessä dynamiikassa ja pohditaan, miten yhteisvanhemmuutta voidaan tukea perheissä ja perhepalveluissa. Lopuksi heitämme palloa perheneuvontatyöhön – mitä ovat ne kohdat palveluissa, joihin systemaattista yhteisvanhemmuuden tukemista voisi kytkeä.

Anna Rönkä, professori, Jyväskylän yliopisto

Diat Anna Rönkä

klo 13.30 Podcast perheneuvolan työvälineenä

Puheenvuorossa kerrotaan vuonna 2022 julkaistun Perhepuhetta podcastin teosta sekä siitä, miten podcastia hyödynnetään osana perheneuvolan työskentelyä tällä hetkellä. Podcast on saanut paljon myönteistä palautetta niin asiakasperheiltä, yhteistyötahoilta kuin perheneuvolan työntekijöiltäkin. Puheenvuorossa käydään läpi palautteita ja pohditaan podcastin etuja työvälineenä.

Sosiaalityöntekijät Maria Wahlstedt ja Jenni Wiikla, Helsingin perheneuvola

Diat Maria Wahlstedt ja Jenni Wiikla

Klo 14 kahvitauko

klo 14.30 Voimaperheet
Puheenvuorossa taustoitetaan lasten käytöshäiriöiden haasteita ja kerrotaan Voimaperheet toimintamallin tutkimuksesta ja sen implementaatiosta kasvatus- ja perheneuvoloissa.

Andre Sourander, Lastenpsykiatrian professori ja ylilääkäri, Lasten psykiatrinen tutkimuskeskus, Turun yliopisto

klo 16 loppusanat ja päivän päätös

Haku