Kevätkokous

Tiedote | 9.4.2024

Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry:n kevätkokouks järjestetään tiistaina 23.4.2024 klo 18 alkaen Kasper ry:n toimistolle osoitteeseen: Oltermannintie 8, 00620 Helsinki (Oltermannikeskus). Kevätkokoukseen ovat tervetulleita kaikki Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry:n jäsenet. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Kokousta ennen klo 18–18.30 johtava asiantuntija Salla Frisk alustaa aiheesta: Perheiden kokemuksia Kasperin eroauttamisesta.

Kokoukseen voi osallistua paikan päällä Oltermannikeskuksessa tai etäyhteydellä. Kummassakin tapauksessa pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon perjantaihin 19.4.2024 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä saat teams-linkin kokoukseen. Ilmoittautuminen osoitteeseen kasper@suomenkasper.fi

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan hallituksen ja toimikuntien kokouspalkkiot sekä matka- ja päivärahakorvaukset seuraavaksi vuodeksi.
 8. Valitaan vaalivaliokunta, joka valmistelee syksyn kokoukseen ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  1. Kannanotto

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen tullut ilmoittaa siitä kirjallisesti 1. helmikuuta mennessä yhdistyksen hallitukselle.

Haku