Lapsen oikeus hyvinvointiin

Vietämme tänään Lapsen oikeuksien päivää ja aloitamme samalla myös Lapsen oikeuksien viikon. Vuoden 2023 lapsen oikeuksien teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin. Erityishuomio on mielen hyvinvoinnin kysymyksissä varsinkin lasten ja nuorten näkökulmasta käsin.

Blogi | 20.11.2023

Vietämme tänään Lapsen oikeuksien päivää ja aloitamme samalla myös Lapsen oikeuksien viikon. Vuoden 2023 lapsen oikeuksien teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin. Erityishuomio on mielen hyvinvoinnin kysymyksissä varsinkin lasten ja nuorten näkökulmasta käsin.

Me Kasperin väki haluamme muistuttaa teitä kaikkia vanhempia, jotka kipuilette erotilanteessa ja riitelette keskenänne; huolehtikaa ettei lapsenne joudu kärsimään riidoistanne. Riidellessään vanhemmat omalla käyttäytymisellään tiedostamattaan saattavat aiheuttaa lapselleen kärsimystä. Tiedetään, että vanhempien riitaisalla erolla ja jatkuvalla riitelyllä on vahingollisia vaikutuksia lapsen psyykeelle. Vanhempien on hyvä muistaa kysyä ja kuunnella lapsen ajatuksia ja tuntemuksia.

Ero on kriisi myös vanhemmille ja voi aiheuttaa mielenterveyden haasteita. Vanhempien mentalisaatiokyky usein heikkenee hetkellisesti erotilanteessa ja palautuu kuitenkin takaisin. Vanhemmat tekevät päätöksiä lasta ajatellen, mutta mikäli lapsi ei pääse osallistumaan itseään koskeviin asioihin, saattaa lapsi kokea hylkäämisen tunteita. Näin kävi myös erään lapsen kohdalla.

Vanhempien ero oli raskas asia lapselle. Vanhemmat päättivät, että lapsi asuu molempien vanhempien luona. Lapsi halusi olla molempien kanssa. Kuitenkin ajan myötä iloisesta lapsesta tuli apaattinen. Vanhemmat huolestuivat ja yrittivät jutella lapsen kanssa, mutta tämä ei halunnut kertoa ajatuksistaan. Lapsi suostui juttelemaan kuitenkin koulukuraattorin kanssa ja lopulta sai kerrottua, että asuminen kahdessa kodissa tuntui hänestä liian raskaalta. Hän halusi asua enimmäkseen vain yhdessä kodissa, mutta ei halunnut loukata vanhempiaan. Lapsen luvalla koulukuraattori kertoi vanhemmille lapsen toiveesta. Vanhemmille lapsen hyvinvointi oli tärkeintä ja he kunnioittivat lapsen toivetta. Lapsi sai asua yhdessä kodissa ja olla toisen vanhemman luona sovitusti. Vähitellen lapsen olotila kohentui ja elämänilo palautui. Lapsi sai kokemuksen siitä, että hänen vanhempansa huolehtivat hänen hyvinvoinnistaan ja hän voisi aina luottaa siihen, että vaikeissakin asioissa hän voisi saada tukea vanhemmiltaan.

Hyvin hoidettu ero voi olla lapselle voimavara tulevaisuudessa ja voi auttaa häntä kohtaamaan elämässään tulevia haasteita. Ero on kriisi vanhemmille ja lapsille ja voi aiheuttaa mielenterveyden haasteita. Hyvin hoidettu ero ennaltaehkäisee pahoinvointia. Pitäkää huoli toisistanne ja hakekaa apua tarvittaessa. Yhdessä emme ole yksin.

Marianne Mäkelä

Kasper ry:n Lapset Mukana -hanke


Haku