Kokemusasiantuntija- ja tukihenkilöpankki

Kasperin Lastensuojelu-tiimin toiminnassa on ollut jo vuosia mukana aktiivinen joukko vanhempia, jotka oman kokemuksensa kautta ovat halunneet olla mukana kehittämässä lastensuojelua ja tukemassa toisia vanhempia. Valmennamme vuosittain uusia vanhempia mukaan Soihtu-valmennuksen kautta.


Kokemusasiantuntija- ja tukihenkilöpankista löydät vanhempia, joilla on kaikilla oma kokemus lastensuojelusta lapsen kautta. Kokemukset ja erityinen osaaminen vaihtelee paljon, mutta antamiesi tietojen perusteella pyrimme aina valitsemaan mahdollisimman sopivan ihmisen tehtävään.


Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa-verkosto on laatinut eettiset ohjeet kokemusasiantuntijoiden käytön tueksi. Kokemusasiantuntijana tai tukihenkilönä toimisesta tilaaja maksaa palkkion. Suosittelemme maksamaan palkkiot Kokoa:n taulukon mukaan.

Tukihenkilö


Tukihenkilö voi auttaa vanhempaa missä tahansa lastensuojelun vaiheessa. Suurin tarve liittyy yleensä erilaisiin muutosvaiheisiin, kuten sijoituksen alkaminen, huostaanotto, huostaanoton purkaminen tai tilanteisiin kuten nuoren hatkailu tai päihdeongelmat.

Tukihenkilö voi auttaa vähentämään häpeää ja yksin jäämisen kokemusta, auttaa ymmärtämään lastensuojelun termejä tai vaikka valmistautumaan palavereihin.


Tukihenkilön voi pankista tilata joko vanhempi itse tai ammattilainen. Jos olet tilaamassa tukihenkilöä itsellesi, kannattaa olla omaan sosiaalityöntekijään yhteydessä ja kysyä palkkioiden maksamisesta.


Tukihenkilösuhde on aina määräaikainen ja tavoitteellinen. Suhde alkaa yhteisellä palaverilla, johon osallistuu tukihenkilön ja tuettavan lisäksi esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai Kasperin asiantuntija. Palaverissa laaditaan tukihenkilösuhteesta sopimus, jossa sovitaan tapaamisten kesto ja määrä, muu yhteydenpito, palkkiot ja tavoitteet.


Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijamme tuovat mielellään vanhempien ääntä lastensuojelun kehittämiseen.
Kokemusasiantuntijat voivat toimia esimerkiksi työryhmissä, kouluttajina, toimintojen ja materiaalien kehittämisessä sekä osallisuuden vahvistamisessa.

Haku