Julkaisut ja materiaalit

Tältä sivulta löydät toiminnassamme tuotettuja materiaaleja vanhemmille, läheisille ja ammattilaisille. Tilaamalla uutiskirjeen saat tietoa uusista päivityksistä.

VOIKUKKIA-ohjaajille suunnattua materiaalipankkia uudistetaan. Mikäli tarvitset jotain pankista, lähetä sähköpostia osoitteeseen nea.aarva@suomenkasper.fi.

Vanhempien väliarvio lastensuojelun nykytilasta hyvinvointialueilla

30.8.2023 pidetyn webinaarin diaesitys

Kasper toteutti keväällä 2023 lastensuojelun asiakasvanhemmille suunnatun kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää vanhempien omia kokemuksia ja arvioita lastensuojelun palveluista, palveluiden tarpeesta ja toteutumisesta hyvinvointialueilla. Kyselyyn vastasi 118 lastensuojelun asiakasvanhempaa ympäri Suomen. Kyselyn tuloksia esiteltiin 30.8.2023 järjestetyssä ”Vanhempien väliarvio lastensuojelun nykytilasta hyvinvointialueilla” -webinaarissa.

Voit tutustua webinaarissa pidettyyn diaesitykseen lataamalla esityksen tästä.


Keskustellaan yhdessä

materiaali keskustelujen tueksi sijoitetun lapsen vanhemman kanssa

Kehittäjävanhempien ideoima ja heidän kanssaan yhdessä tuotettu materiaali keskustelujen tueksi erityisesti sijoituksen alkuvaiheeseen. Materiaalin avulla voidaan käydä läpi vanhemman kanssa lapsen tai nuoren arkeen liittyvät käytännöt sijaishuoltopaikassa yhdessä keskustellen. Materiaalissa on hyvin tilaa kirjata asiat ylös ja siihen voidaan aina tarvittaessa yhdessä palata.

Voit ladata ja tulostaa Keskustellaan yhdessä-materiaalin tästä.


Polkuja, joiden päässä näkyi hento valo

– vanhempien osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa

”POLKUJA, JOIDEN PÄÄSSÄ NÄKYI HENTO VALO” -vanhempien osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa -julkaisu ilmestyi alkuvuodesta 2023! Julkaisun tekstien takana on joukko vanhempia ja ammattilaisia, jotka ovat olleet erilaisin tavoin mukana Kasper ry:n Vanhempien ääni lastensuojeluun-osallisuushankkeen ja Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n Asiakkaasta kumppaniksi-hankkeen toiminnassa. Julkaisu tuo tietoa siitä, kuinka vanhempien kokemusasiantuntijuutta ja osallisuutta suomalaisessa lastensuojelussa lähdettiin vahvistamaan New Yorkin rohkaisevien mallien inspiroimana. Ja mitä kaikkea se on merkinnyt toiminnassa mukana oleville vanhemmille ja ammattilaisille!

Voit ladata Polkuja, joiden päässä näkyi hento valo- julkaisun tästä.


”Kun apu ei tunnu avulta” –

lastensuojelun asiakasvanhempien kokemuksia lastensuojelusta

Kasper toteutti vuoden 2021 kesällä lastensuojelun asiakasvanhemmille kyselyn, jossa kartoitettiin vanhempien kokemuksia, toiveita ja kehittämisehdotuksia lastensuojelusta. Vanhempien vastauksista on koottu ”Kun apu ei tunnu avulta”-julkaisu, jossa kerrotaan vanhempien ajatuksia lastensuojelun kehittämiskohteista, ja avataan lastensuojelun haasteita vanhempien näkökulmasta käsin. Vanhemmat tunnistavat lastensuojelun suurimmat haasteet samoiksi kuin ammattilaiset, mutta kuvaavat niitä omasta näkökulmastaan käsin. He tuovat esiin esimerkiksi omia kokemuksiaan huonoista kohtaamisista, toimimattomista palveluista ja häpeästä, jota he lastensuojelussa kokevat.

Vanhempien kokemuksista on julkaisussa koottu osattomuuden ja osallisuuden polut, jossa kuvataan vanhempien kokemaa osattomuutta, sekä vanhempien toiveita osallisuuden parantamiseksi lastensuojelun asiakaspolun eri vaiheissa. Osattomuuden ja osallisuuden polut on toteutettu siten, että lastensuojelualan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä omassa työssään vanhempien kanssa.

Voit ladata ”Kun apu ei tunnu avulta”- lastensuojelun asiakasvanhempien kokemuksia lastensuojelusta-julkaisun tästä.


Vanhemmuus jatkuu

selkokielinen opas sinulle, jonka lapsi on otettu huostaan tai sijoitettu kodin ulkopuolelle

Vanhempi on aina oman lapsensa vanhempi. Vanhemmuus jatkuu silloinkin, jos lapsi otetaan huostaan tai sijoitetaan kodin ulkopuolelle.Huostaanotto tai sijoitus voivat aiheuttaa syvän kriisin. Kriisistä voi selvitä, ja siihen saa apua.Tämä opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat selkokielistä tietoa lastensuojelusta ja vanhemmuudesta huostaanoton tai sijoituksen jälkeen.

Vanhemmuus jatkuu -opas syntynyt yhteistyönä, jonka osapuolet olivat Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n Voikukkia-toiminta ja Kehitysvammaisten Tukiliiton Vahvistu vanhempana -hanke.

Voit lukea tai tulostaa oppaan ilmaiseksi tästä Voit myös tilata oppaan itsellesi laittamalla viestiä voikukkia@suomenkasper.fi


”Kun joka makaroniin pitää mahtua pöytätavat”

– Hetkiä ja tarinoita huostaanotettujen lasten vanhempien elämästä

Oman lapsen huostaanoton kokeneiden vanhempien kokemuksia teksteinä ja kuvina. Kirja on vanhemmille ja vanhempien tukemisen kanssa työskenteleville suositeltava lukukokemus. Tekstit puhuvat kaipuusta, neuvottomuudesta, takapakeista. On surua ja raivoakin, mutta myös uudistumisen iloa ja tahdonvoimaa.

Voit tilata kirjan verkkokaupastamme.


VOIKUKKIA-ohjaajan opas

Tämä vanhempien vertaistukiryhmätoiminnan opas antaa ryhmätoiminnan toteuttamiseen tarvittavat perustiedot. Tuen merkityksen ja tutkimuksellisen taustatiedon ohella opas sisältää konkreettisia ohjeita vertaistukiryhmätoiminnan valmisteluun sekä ryhmäkertojen suunnitteluun ja toteutukseen. Opas on tarkoitettu vertaisohjaajille sekä ammattilaisille, jotka työskentelevät sijoitettujen tai huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa. Opasta voi käyttää sovelletusti myös yksilötyöskentelyssä.

Oppaan voit ladata tai lukea ilmaiseksi tästä linkistä tai ostaa verkkokaupasta.


Tukihenkilö-opas

Tämä opas on kirjoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tukemaan sijoitettujen lasten vanhempia ja perheitä. Vanhemman tukeminen oman kriisinsä käsittelyssä ja omien voimavarojensa löytämisessä auttaa kaikkia lastensuojelun osapuolia: koko perhettä, lasta, vanhempia, sijaishuoltajia ja viranomaisia. Opas on tarkoitettu kaikille niille, joita lapsen sijoitus koskettaa: vertaisvanhemmille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan tukihenkilöinä sekä ammattilaisille, jotka haluavat kehittää uusia tukimuotoja sijoitettujen lasten vanhemmille. Tukea etsiville vanhemmille opas antaa tietoa siitä, millaista tukea tukihenkilöltä voi saada.

Oppaaseen on koottu kokemuksia ja näkemyksiä tuetuilta vanhemmilta, tukihenkilöiltä ja toimintaa organisoivilta ammattilaisilta.

Tukihenkilöoppaan voit ladata tai lukea ilmaiseksi tästä linkistä.


Sisarussuhteiden tukeminen sijaishuollossa

Sisarussuhteet ovat tärkeitä.

Materiaaleja vanhempien ja lasten kanssa käytettäväksi sisaruussuhteiden tukemiseksi sijaishuollon aikana löydät täältä.


Videot

Olemme tuottaneet vanhempien kanssa videoita, joista alla yksi esimerkki. Lisää löydät Kasperin Youtube-kanavalta. Näitä voi käyttää sekä vanhempien kanssa työskentelyyn, että ammattilaisille vanhempien näkökulmaa avaamaan.


Lastensuojelun kokemusasiantuntijat korkeakouluopetuksessa – opas

Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa (KoLa)-verkosto haluaa osaltaan edistää vielä vakiintumatonta lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä korkeakoulujen opetuksessa.

Oheinen opas avaa kuvaa sitä, mitä lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminta on, miksi sitä kannattaa hyödyntää korkeakouluopetuksessa ja mitä yhteistyön aloittamisessa on syytä huomioida. Oppaan lopussa on myös lista verkoston organisaatioista, joihin voi olla yhteydessä yhteistyön aloittamiseksi.

Lataa opas ilmaiseksi tästä.

Haku