Miten selviän

Lastensuojelun asiakkuuteen päätyessä tai lapsen sijoituksen tai huostaanoton tapahtuessa vanhemmat ovat useimmiten tilanteessa, jossa heidän voimansa ovat hyvin vähäiset. Tutut voimavarat ovat kadonneet näköpiiristä ja käytöstä. Monet elämän vaikeudet ovat voineet kasautua. Sama voi koskea myös läheisiä.

Huostaanotto ja lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on usein kriisi koko perheelle. Apua tarvitaan tunteiden käsittelyyn, uuteen tilanteeseen sopeutumiseen, oman elämän uudelleen järjestämiseen sekä uudenlaisen vanhemmuuden tai läheisen roolin löytämiseen. Kriisissä voi olla nähtävissä erilaisia vaiheita, jotka eivät kuitenkaan mene kaikilla samalla tavalla tai aina tietyssä järjestyksessä. Kaikki eivät reagoi samalla tavalla ja saman aikaisesti. Kaikki reaktiot ovat normaaleja. Lisää kriisistä voit lukea esim. Mieli ryn sivuilta.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on ohjata tuen piiriin. Vanhempi voi myös itse hakea tukea tilanteeseensa terveyspalveluista, seurakunnasta tai apua tarjoavista järjestöistä.

On tärkeää, että kriisin keskelläkin pystyy tunnistamaan omia voimavarojaan ja löytämään uusia keinoja selviytymisensä ja jaksamisensa tueksi. Lähtökohtana on ajatus, että jokaisella ihmisellä on lahjoja ja kykyjä sekä voimavaroja. Ne on vain tunnistettava ja otettava käyttöön. Mitä monipuolisemmin ihminen osaa käyttää omia voimavarojaan ja mitä laajemmilta osa-alueilta ne ovat, sitä paremmin hän voi selviytyä elämän tavallisista haasteista ja myös kriiseistä.

Videolla kuvattua, kriisipsykologi Ofra Ayalonin kehittämää BasicPh-mallia, voi käyttää apuna omien voimavarojen tunnistamiseen. Voit ladata mallin PDF:nä tästä.

Omaa jaksamistaan ja toipumistaan voi tukea monella tavalla, kokeilemalla löydät itsellesi sopivimmat tavat. Ne voi löytyä vaikka muistelemalla, miten on aikaisemmin selvinnyt ja mikä itseä on auttanut.

Itsensä auttamiseen löytyy myös netistä esim. Mielenterveysseuran Selma oma-apuohjelma sekä muita harjoituksia .

Jokaisella meistä on tietoja, taitoja ja keinoja, jotka auttavat selviämään. Kaikesta ei tarvitse kuitenkaan selvitä yksin, pyydä ja etsi apua rohkeasti!

Hae apua tarvittaessa

Sosiaalityöntekijältä voi kysyä omalla paikkakunnallasi tarjolla olevasta avusta tuesta. Alla myös linkkejä tuen äärelle selviämiseen ja vanhemmuuteen liittyen:

Mielenterveyden keskusliitto: kun tarvitset tietoa, apua arjen pulmien ratkomiseen tai kuuntelijaa, tavoitat Mielenterveysseuran puhelimitse, chatin kautta sekä kasvotusten.

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset.

Krits: vanhemmuuden hoitaminen vankilassa.

Erityisesti isä vahvistaa vanhemmuutta ja osallisuutta: Isyys ja vanhemmuus voimavarana päihteistä kuntoutumisessa.

Haku