Osallisuus

Useat vanhemmat kokevat osattomuutta lastensuojelun prosesseissa. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten vanhempien äänen esiin nostaminen on yksi tavoitteistamme. Uskomme, että mahdollisimman laajan äänen kuulemisen kautta voimme olla muuttamassa lastensuojelua paremmin perheiden tarpeita vastaavaksi ja vähentää häpeää. Kasperin VOIKUKKIA-toiminnassa on ollut vanhempia mukana monenlaisissa rooleissa jo pitkään.

Tienviittoja lastensuojeluun

Vuonna 2021 kokosimme vanhempien ajatuksia tienviitoista kohti paremmin perheitä palvelevaa lastensuojelua kyselyllä, johon saimme vastauksia yli 200 vastaajalta. Kyselystä ja sen tuloksista voit lukea lisää täältä.

Matalan kynnyksen osallisuus

Vanhempien ääni-hanke on järjestänyt Kokemuskornereita korona-aikana verkossa. Mahdollisuuksien mukaan näitä pyritään järjestämään myös kasvokkain. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä!

Kokemusasiantuntijat Kasperin lastensuojelussa

Kokemusasiantuntija ryhmäämme, Kehittäjävanhempiin, kuuluu 15 vapaaehtoista vanhempaa eri puolilta Suomea.

Nämä vapaaehtoiset kokemusasiantuntijat tuovat esiin vanhempien kokemuksia ja ääntä. Kokemusasiantuntijat voivat toimia sillanrakentajina moniin suuntiin niin perheen tukemisessa, ammattilaisten kouluttamisessa kuin palveluiden kehittämisessäkin. Osa vapaaehtoisista toimii myös vertaisohjaajina ja tukihenkilöinä.

Tällä hetkellä uusia kokemusasiantuntijoita valmennetaan Soihtu-valmennuksessa. Valmennuksen kautta täydennetään Kehittäjävanhemmat-kokemusasiantuntijaryhmäämme.

Haku