Opinnäytetyö: Vanhempien kokemuksia VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän vaikutuksista huostaanottokriisistä selviytymiseen

Tiedote | 26.11.2019

Tutkimukselliseen opinnäytetyöhön (Niininen, Anne, Terävä-Karhinen, Joanna, 2019 YAMK) haastateltiin kolmea Voikukkia-vertaistukiryhmää.

Tutkimustulosten mukaan lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle oli vanhemmille traumaattinen kriisi, siitä huolimatta oliko sijoitus suunniteltu vai kiireellinen, äkillisesti tapahtunut. Ryhmästä vanhemmat olivat saaneet vertaistukea ja tietoa kriisin vaiheista ja kriisireaktioista. Opinnäytetyön tulosten perusteella Voikukkia-vertaistukiryhmään osallistuminen on tukenut vanhempia kriisistä selviytymiseen. Kuitenkin lastensuojelun palveluissa on vanhempien näkökulmasta vielä kehitettävää ja vanhempien tuen tarve pitäisi ottaa huomioon nykyistä paremmin.

 

Tutustu opinnäytetyöhön täällä

 

Haku