”Kun apu ei tunnu avulta”- lastensuojelun asiakasvanhempien kokemuksia lastensuojelusta

Kasper toteutti vuoden 2021 kesällä lastensuojelun asiakasvanhemmille kyselyn, jossa kartoitettiin vanhempien kokemuksia, toiveita ja kehittämisehdotuksia lastensuojelusta. Kysely pohjautui Lastensuojelun Keskusliiton Hyvää lastensuojelua, kiitos!-julkaisuun, ja siinä määriteltyihin lastensuojelun kuuteen kehittämiskohteeseen.

Julkaisussa vanhempien vastauksista on koottu tiivis ja visualisoitu paketti. Julkaisussa kerrotaan vanhempien ajatuksia lastensuojelun kuudesta kehittämiskohteesta, ja avataan lastensuojelun haasteita vanhempien näkökulmasta käsin. Vanhemmat tunnistavat lastensuojelun suurimmat haasteet samoiksi kuin ammattilaiset, mutta kuvaavat niitä omasta näkökulmastaan käsin. He tuovat esiin esimerkiksi omia kokemuksiaan osattomuudesta, toimimattomista palveluista ja häpeästä, jota he lastensuojelussa kokevat.

Voit ladata ”Kun apu ei tunnu avulta”- lastensuojelun asiakasvanhempien kokemuksia lastensuojelusta-julkaisun tästä.

“Yhteen koottuna vanhempien ääni on moninainen,
mutta samalla yhtenäinen kertomus osattomuudesta”

Vanhempien kokemusten pohjalta julkaisuun on muotoiltu osattomuuden ja osallisuuden polut, jotka kertovat vanhempien osattomuuden kokemuksista sekä toiveista osallisuuden parantamiseksi lastensuojeluasiakkuuden eri vaiheissa. Osattomuuden ja osallisuuden polut on toteutettu siten, että lastensuojelualan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä omassa työssään vanhempien kanssa.

Julkaisu tekee näkyväksi vanhempien ajatuksia lastensuojelusta, ja sen tarkoituksena on lisätä lastensuojelun ammattilaisten ymmärrystä vanhempien kokemuksista lastensuojelun asiakasvanhempina. Kannustamme kaikkia alalla työskenteleviä vanhempien osallisuuden huomioimiseen.

Haku