Sisarussuhteita ei saa unohtaa sijaishuollossa

Lapsilähtöisellä lastensuojelutyöllä voidaan tukea sisarussuhteita sijoitusprosessin
jokaisessa vaiheessa niin, että lapsi ei sijoituksen myötä menetä näitä tärkeitä suhteitaan.
Sisarussuhteiden ylläpitäminen sijoituksen aikana on yksi lapsen tärkeimmistä
oikeuksista. Sisarussuhteen tukeminen puolestaan on sosiaalityöntekijöiden ja
sijaishuoltopaikkojen tärkeimpiä velvollisuuksia. Perheiden monimuotoisuuden vuoksi
sisarussuhteiden selvittäminen saattaa jäädä tekemättä. Näin kasvaa riski siihen, että ne
eivät myöskään tule huomioiduksi lapsen tai nuoren sijoituksen aikana. Sisarussuhteiden
ja perhesuhteiden selvittäminen sekä tapaamisten suunnittelun kirjaaminen
asiakassuunnitelmaan on tärkeää. Läheissuhteiden tukeminen sijoituksen aikana toimii
hyvänä pohjana perheen jälleenyhdistämiselle

Sisarussuhteet ovat usein elämän pisimpiä ihmissuhteita. Ne koetaan emotionaalisesti
tärkeiksi ja suhteet sisaruksiin edustavat omien juurien tuntemista ja usein myös turvaa ja
kiintymystä. Vanhemmat sisarukset saattavat edustaa elämän suunnan näyttäjää, järjen
ääntä ja huolenpitäjää. Suhde sisarukseen on voinut olla lämpimin, turvallisin ja läheisin
ihmissuhde lapsuuden ja nuoruuden aikana, joten yhteenkuuluvuuden tunne on
voimakasta. Nuorempaa sisarusta kohtaan taas on voitu tuntea hellyyttä ja suojelunhalua,
joten ikävä sisarusta kohtaa voi olla suurta sijoituksen aikana.

Aikuisille suunnatussa haastattelussa kuunnellaan ja kunnioitetaan vanhemman toiveita siitä, miten lapsille puhutaan asioista, sillä he ovat lastensa parhaita asiantuntijoita! Tarvittaessa autetaan
vanhempia sanoittamaan asiat. Haastattelumalli sopii hyvin käytettäväksi
sosiaalityöntekijän tai perhetyöntekijän tapaamisella.

Tämä haastattelumalli antaa välineen käydä keskustelua sijoitetun lapsen kanssa hänen
toiveistaan, huolistaan ja odotuksistaan sisarussuhteita kohtaan.
Malli toimii hyvin esimerkiksi omaohjaajatyöskentelyyn.

Nuorimmille suunnattu menetelmä tarjoaa aktiivista tekemistä piirtämisen ja värittämisen muodossa.

Haku