Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen lastensuojelussa

Espoo

Espoon lastensuojelun avohuolto, Espoonlahden lastensuojelussa (nykyinen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue)


Kehittämisidea lähti toiveesta saada lisää ymmärrystä asiakasvanhemman tilanteeseen. Mietimme, että miten voisimme tukea asiakasvanhempaa tilanteessa, jossa oma osaamisemme ei tunnu riittävän ja jossa vertaistuki voisi olla korvaamaton. Halusimme myös tarjota asiakkaille vertaistukea sekä lisää tietoa ja ymmärrystä lastensuojelusta.

Lähdimme kehittämään työskentelymallia kokemusasiantuntijavanhemman työskentelylle lastensuojelun avohuollon tiimissä. Meitä kiinnosti erityisesti, mitä kaikkea kokemusasiantuntija voi opettaa ammattilaisille asiakkaan kohtaamisesta?

Otimme alusta alkaen tavoitteeksi vakinaistaa kokemusasiantuntijavanhemman tehtävä pysyväksi osaksi tiimiä.

Kokemusasiantuntija vanhemman ja tiimin tukena

Kokemusasiantuntija oli alkuun toimistolla päivän joka toinen viikko, lähinnä tutustuen, suunnitellen ja työntekijöitä konsultoiden. Toiminnan käynnistyessä hitaasti, kokemusasiantuntija alkoi osallistua myös systeemisen toimintamallin tiimeihin. Myöhemmin kokemusasiantuntijan työhön on kuulunut kaikkea tätä:

 • Asiakasvanhempien tapaamiset, yleensä useamman kerran ja esimerkiksi kiireellisen sijoituksen yhteydessä
 • Systeemiset tiimit kun asiakas läsnä
 • Puhelinkontakteja asiakkaiden kanssa, myös säännöllisesti viikoittain
 • Sosiaalityöntekijöiden ”konsultti” erilaisissa asiakastilanteissa
 • Asiakasnuorten tapaamiset
 • Sometiimit
 • Osallistuminen työntekijöiden kehittämispäiviin ja koulutuksiin

Missä ollaan nyt?

 • Kokemusasiantuntijan työaika on lisääntynyt: yksi päivä joka toinen viikko => 1-3 päivää viikossa
 • Kokemusasiantuntija on yksi työyhteisön jäsen ja häntä markkinoidaan aktiivisesti asiakkaille.
 • Asiakkailta pelkästään hyvää palautetta, he kokevat hyötyneensä työskentelystä todella paljon.
 • Työntekijöiden palaute kokemusasiantuntijan osallistumisesta systeemisen tiimeihin on ollut erittäin positiivista. Työntekijät saivat lisää ymmärrystä asiakkaan erilaisiin tilanteisiin ja tuen tarpeisiin, sekä hänen kohtaamiseensa niissä.

Suunnitelmana laajentaa toimintaa edelleen

 • Kokemusasiantuntijatoiminnan laajentaminen koko Espoon lastensuojelun avopalveluihin sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle
 • Työmäärän lisääntyessä työpäiviä jatkossa enemmän, koko viikko!
 • Infotilaisuuksia huumeista
 • Yhteistyö nuorten vastaanottokodin kanssa
 • Sosiaalityöntekijän kanssa nuoren tapaamisia lastensuojelulaitoksessa

Näin yhteistyö sujuu parhaiten

 • Tutustu kokemusasiantuntijaan.
 • Suunnittele työ yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa.
 • Ota kokemusasiantuntija osaksi työyhteisöä.
 • Kokemusasiantuntijalle oma työhuone/työpiste, jos mahdollista.
 • Muistuta työntekijöitä säännöllisesti kokemusasiantuntijasta.
 • Älä jätä kokemusasiantuntijaa yksin. Hän ei ole alan ammattilainen, vaan entinen asiakas. Hän tarvitsee tukeasi ja apuasi, joten huolehdi, että sinulla on hänelle aikaa. Jos itselläsi ei ole, varmista, että jollain toisella on.
 • Huomioi, että jokainen kokemusasiantuntija tekee työtä omalla persoonallaan, kuten me ammattilaisetkin.

Viesti ammattilaisille

Mielestämme kokemusasiantuntijoiden ääni tulee saada vahvemmin kuuluviin lastensuojelun kehittämisessä. Kokemusasiantuntija voi työskennellä monissa eri tehtävissä lastensuojelun avopalveluissa. Työskentelystä on hyötyä niin asiakkaalle, työntekijöille kuin kokemusasiantuntijallekin.

Kokemuksemme mukaan kokemusasiantuntijalle työskentely ammattilaisten rinnalla lisää ymmärrystä lastensuojelusta ja vahvistaa toimijuutta. Se on merkittävää myös kokemusasiantuntijalle, hän voimaantuu kokiessaan onnistumisia ja pystyessään auttamaan muita.

Haku