Osallisuutta ja vaikuttamista yhdessä opetellen

Blogi | 4.3.2024

Kasperin missio strategiakaudella 2023–2025 on tukea perhesuhteita ja niiden pysyvyyttä muuttuvissa tilanteissa. Edistää perheiden hyvinvointia, osallisuutta sekä perheiden ja perheenjäsenten kokemusten kuulemista yhteiskunnassa ammattilaisten rinnalla. Viitekehyksemme rakentuu muun muassa kokemuksellisuuden ja asiantuntijuuden yhdistämisestä, osallisuudesta, toimijuudesta ja vertaisuudesta.

Osallisuus on sana, joka vilisee niin lainsäädännöissä, erilaisissa strategioissa kuin ammattilaisten puheissa. Perheet tai lapset sitä harvoin arjessaan käyttävät. Myös monesti tuntuu, että ammattilaistenkin kesken osallisuus jää valitettavan usein näennäiseksi tai pieniksi pilkahduksiksi toiminnan keskellä, asiakkaiden osallisuutta on siellä, minne ammattilaiset ovat sen saaneet sopimaan.

Me Kasperissa olemme ottaneet osallisuuden vakavasti. Olemme halunneet lähteä rakentamaan asiakkaidemme osallisuutta heidän kanssaan yhdessä opetellen ja osallisuuden mahdollisuuksia tutkien. Kasperissa toimii lastensuojelun kehittäjävanhemmat, lasten (ero)vaikuttajaryhmä ja Nuoret erovaikuttajat yhdessä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton kanssa.

Jokainen vaikuttajaryhmämme on perustettu hieman eri aikaan ja erilaisiin tarpeisiin. Jokaisen ryhmän syntyä on leimannut meidän ammattilaisten tarve saada apua omiin töihimme kokemusasiantuntijoilta. Olemme kuitenkin oppineet ja oivaltaneet, että vaikuttajaryhmämme haluavat myös itse määritellä vaikuttamisen kohteita ja ryhmän tuoma into laajenee monesti laajemmalle kuin puhtaasti lastensuojeluun tai eroon liittyviin asioihin vaikuttamiseen. Hyvä esimerkki on Nuorten erovaikuttajien järjestämät Nuorten messut 2023.

Nuoret kertoivat kokemuksestaan, kuinka he eivät tiedä mitä palveluita tai tukia heille on tarjolla. Lähdimme yhdessä pohtimaan tätä aihetta ja aluksi tarkoituksena oli kutsua erilaisia järjestöjä ja esimerkiksi Kelan asiantuntija kertomaan erilaisista mahdollisuuksista vaikuttajanuorillemme. Pian tajusimme, että tämä ongelma varmasti koskee laajemminkin nuoria ja nuoret päättivät kutsua järjestöjä ja kuntatoimijoita laajasti yhteen ja saada nuoria paikan päälle sankoin joukoin. Näin syntyi Nuorten messut 2023, joka saa jatkoa tänä vuonna.

Tätä on vaikuttaminen ja osallisuus parhaimmillaan. Innostumme yhdessä, oivallamme yhdessä ja ratkaisemme yhteiskunnallisia haasteita yhdessä!

Perustoiminnan lisäksi Kasperissa on meneillään myös kaksi hanketta, joissa osallisuus on vahvasti esillä. Lapset mukana -hankkeessa kehitetään ammattilaisten, lasten ja nuorten sekä vanhempien kanssa lapsen osallisuutta tukevia menetelmiä ja työkäytäntöjä lapsen osallisuuden vahvistamiseen erotilanteessa. Kokemuskohtaamo hankkeen päämääränä on lastensuojelun avohuollon asiakasvanhempien osallisuuden lisääntyminen ja asiakasturvallisuuden vahvistuminen.

Osallisuus tarkoittaa itselleen tärkeisiin asioihin osallistumista. Meille Kasperissa tärkeää on vaikuttaminen ja kehittäminen yhdessä kohderyhmiemme kanssa. Välillä se vaatii pitkiäkin keskusteluja siitä, mikä on se meille kasperilaisille ja vaikuttajaryhmillemme yhteinen tärkeä asia, mutta kun yhteinen maali löytyy, syntyy yhdessä tekemällä aina niin paljon enemmän kuin mihin olisimme ilman toisiamme pystyneet!

Reetta Toivonen,

Asiantuntija, lasten ja nuorten eroauttaminen
Kasper -Kasvatus- ja perheneuvonta ry


« Edellinen kirjoitus:

Seuraava kirjoitus: »

Haku