Sijoitettujen lasten vanhemmat mukana palveluiden kehittämisessä

Tiedote | 15.11.2019

Kokemusasiantuntijavanhempien kysyntä palveluiden kehittämisessä ja vertaistukityössä on kasvanut viime vuosina entisestään. Sijoitettujen lasten vanhempien ääntä, kokemuksia ja mielipiteitä arvostetaan ja halutaan kuulla.

VOIKUKKIA-toiminnassa on mukana aktiivinen vapaaehtoisista koostuva kehittäjävanhempien ryhmä, joka koostuu 12 vanhemmasta ympäri Suomen. Tämä mahtava vapaaehtoisten joukko on monessa mukana!

Konsultaatiopyyntöjä ja puheenvuoropyyntöjä tulee muilta järjestöiltä, kunnilta, kaupungeilta ja lastensuojelun kehittämisessä mukana olevilta organisaatioilta. Kysynnän lisääntyminen on osoitus asennemuutoksesta, jota tervehdimme iloiten. Kokemusasiantuntijavanhemmat on haluttu ottaa mukaan monenlaiseen kehittämistyöhön.

Vapaaehtoiset vanhempamme ovat tehneet yhteistyötä lastensuojelun ammattilaisten ja kehittäjien kanssa muun muassa THL:n LAPE työryhmissä ja myöhemmin jatkuneessa alueellisessa kehittämisessä. Vuosien 2018–2019 aikana kehittäjävanhemmat he olivat mukana mm. Lastensuojelun Keskusliiton Mitä kuuluu lastensuojelu julkaisusarjassa, moninaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä lastensuojelupäivillä, Tampereen yliopiston tutkimushaastatteluissa ja alueellisissa sekä valtakunnallisissa lastensuojelun kehittämiseen liittyvissä työpajoissa, seminaareissa ja koulutuksissa. Vanhemmat ottivat kantaa mm. STM: Jälkihuollon selvitysryhmän työhön nostaen esille vanhempien kokemuksia jälkihuollon kehittämistarpeista sekä Lastensuojelun laatusuositusten sijaishuollon valvontaa koskevaan uudistustyöhön.

Kysyimme viimeisessä tapaamisessa vapaaehtoisiltamme, mitkä asiat he kokevat tärkeäksi vapaaehtoistyössä ja kehittäjävanhempien ryhmään kuulumisessa.

Tässä muutamia vastauksia:

”Avoimuus ja yhdessä kehittäminen”

”Helppo tulla ryhmään, on otettu hyvin vastaan, helppo puhua, on voinut puhua myös omista asioistaan”

”Voi sanoa, jos on huono päivä, on voinut sanoa, jos ei halua mukaan johonkin- eikä tule pelkoa siitä, ettei pääse enää mukaan, jos tällä kertaa kieltäytyy”

”Usko ja luottamus vapaaehtoisiin! Työntekijät ovat uskoneet ja luottaneet kehittäjäryhmäläisten kykyihin pärjätä ja osata. Puheenvuoro ja esiintymispyynnöt ja niihin yhdessä valmistautuminen on tärkeää”

”On voinut haastaa itseään, oppinut uusia asioita ja löytänyt ikään kuin oman polkunsa”

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta upeille vapaaehtoisillemme, joista osa toimii tällä hetkellä myös vertaisohjaajina, tukihenkilöinä, kouluttajina VOIKUKKIA-koulutuksissa ja kehittämistyössä.

Haku